Silindir Dönem Ödevi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Silindir Dönem Ödevi

 1. lütfen dönem ödevim için silindirin tarihi ve çözümlü sorular çok acil
  sponsorlu bağlantılar


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-04-14 #2
  Silindir geometrik bir cisimdir.

  Hacmi: İsim: 7270ae37bcd88a9bf6efda4304489761.png
Görüntüleme: 1488
Büyüklük: 502 Byte

  Yüzey alanı: Name:	96191b3e1d08c245da930301fd00bb77.png 
Views:	417 
Size:	964 Byte 
ID:	20380

  Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya eğik silindir denir. Alt ve üst tabanı dâiredir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.

  Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, dâimâ bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine ana doğru denir.

  Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri dâireye Şişe dâirevî silindir, elipse ise eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevî silindirin ana doğrusu tabana dik değilse böyle silindire eğik silindir denir.

  Taban yarıçapı "r", yüksekliği "h" olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:
  Yan alan: Y=2πrh
  İki taban alanı: 2A=2πr2
  Bütün alanı: S=Y+2A=2πrh+2πr2=2πr (h+r)
  Hacmi: V= π r2. h

  Bayındırlıkta: Bir şasiye monte edilmiş, tekerlek vazîfesi gören bir veya birkaç büyük mâdenî silindirden meydana gelen ve toprağı, şaseleri kaplayan malzemeyi sıkıştırmak ve ezmek için kullanılan, dökme demirden yapılmış büyük ağırlığa, şeklinden dolayı silindir adı verilir.

  Otomobilde, tekstil ve kâğıt sanâyiinde çeşitli silindirler kullanılmaktadır.

  SİLİNDİR'İN ALANI:
  A = yanal alan + 2.taban alan
  A = 2.π.r.h + 2.π.r.r
  (π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)

  örnek: Taban yarıçapı 1cm ve yüksekliği 4cm olan silindirin alanını bulunuz.(π=3)
  A= 2.3.1.4+2.3.1.1= 24+6= 30cmkare

  SİLİNDİR'İN HACMİ:
  H = taban alan.yükseklik
  H = π.r.r.h
  (π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
  (konserve tenekesi)

  örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)
  H= 3.4.4.5= 240cmküp

  Silindirin Açınımı ve Açık Şekli

  İsim: kiiz.gif
Görüntüleme: 5772
Büyüklük: 33,7 KB (Kilobyte)  Silindirin Tarihçesi İle İlgili Bilgi Bulunmamaktadır.

  Okunma: 3508 - Yorum: 1 - Amp