Aritmetik Ortalama Problemleri ve Çözümleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Aritmetik Ortalama Problemleri ve Çözümleri

 1. Ben aritmetik ortalama bulma ile ilgili 5 tane problem ve çözümlerini istiyorum ama internette açılmıyor lütfen benim dersime yardım eder misiniz?
  sponsorlu bağlantılar


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-04-17 #2
  ÖRNEK - 1: Yaşları toplamı 253 olan bir sınıfın, yaş ortalaması 11'dir. Bu sınıf kaç kişidir?
  Çözüm: Öğrenci sayısını bulmak için yaşların toplamı ( terimlerin toplamı) aritmetik ortalamaya bölünür.
  253: 11 = 23 öğrencidir.

  Problem 1: Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarının toplamı 300 ve sınıfın yaş ortalaması 12 ise, sınıfta kaç öğrenci vardır?
  300: 12=25 kişi vardır

  Problem 2: Berke'nin pazar sepetindeki aldığı meyvelerin ağırlıklarının toplamı 24 kg ve poşetlerin ortalama ağırlığı 4 kg olduğuna göre kaç çeşit meyve almıştır?
  24: 4=6

  ÖRNEK-2
  : Dört sayının aritmetik ortalaması 8'dir. Sayılardan birincisi 6, ikincisi 9, üçüncüsü 10 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır?
  Çözüm: Dört sayının aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre bu dört sayının toplamı;
  4 x 8 = 32'dir. Birinci, ikinci ve üçüncü sayılar bilindiğine göre 6 + 9 + 10 = 25'dır.32 - 25 = 7 ( dördüncü sayı)

  Problem 3: İki sayının aritmetik ortalaması 14'tür. Sayılardan birincisi 17 ise 2. Sayı kaçtır?

  2.14=28-17=11
  Problem 4: Üç kardeşin yaşları ortalaması 17'dir. En büyüğü 24, ortancası 15 yaşında olduğuna göre en küçükleri kaç yaşındadır?

  3.17=51

  24+15=39
  51-39=12
  Problem 5: Bir kalem ile bir silginin fiyatlarının ortalaması 46 kuruştur. Bir kalem 35 kuruş olduğuna göre bir defter kaç kuruştur?
  2.46=92

  92-35=57

  Örnek - 4:
  5 çocuğun cebindeki misketlerin aritmetik ortalaması 6'dır. Bir çocuk gruptan ayrıldığı halde misketlerin ortalaması değişmiyor. Ayrılan çocuğun kaç misketi vardı?
  Çözüm: 5 çocuğun misketlerinin ortalaması6 olduğuna göre misketlerin toplamı; 5 x 6 = 30
  olur. Bir kişi ayrıldığı için grupta 5 - 1 = 4 çocuk kalır. Ortalama değişmediği için misketlerin toplamı 4 x 6 = 24 olur. Ayrılan çocuğun misket sayısı 30-24= 6'dır.

  Problem 6: Bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun yaşlarının aritmetik ortalaması 23'tür. Oyunculardan biri sakatlanıp çıktığı halde takımın yaş ortalaması değişmiyor. Oyundan çıkan basketbolcu kaç yaşındadır?
  5.23=115

  4.23=92
  115-92=23

  Problem 7: Bir kutudaki mavi, kırmızı ve siyah kalemlerin sayılarının aritmetik ortalaması 9'dur. Mavi kalemler kutudan alındığı halde kalemlerin ortalaması değişmiyor. O halde kutuda kaç mavi kalem vardı?
  3.9=27

  2.9=18
  27-18=9

  Örnek- 5: 3 sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Bu sayılara bir sayı daha eklenince ortalama 16 oluyor. Sonradan eklenen sayı kaçtır?
  Çözüm: 3 sayının aritmetik ortalaması 15 ise
  3 x 15 = 45
  Sonradan eklenen sayı ile 4 sayı oldular ve ortalama 16 oldu. 4 x 16 = 64
  64 - 45 = 19 ( sonradan eklenen sayı)

  Problem 8: 7 sayının aritmetik ortalaması 26'dır. Bu sayılardan biri çıkarılınca aritmetik ortalama 25 oluyor. Çıkarılan sayı kaçtır?
  7.26=182

  6.25=150
  182-150=32

  Problem 9: Bir öğrenci 6 günde ortalama olarak 35 sayfa kitap okumuştur. Bir gün daha kitap okuduğunda ortalama 36 oluyor. Son gün kaç sayfa kitap okumuştur?

  6.35=210

  7.36=252
  252-210=42
  Örnek - 6: Beş sayının aritmetik ortalaması 50'dir. Bu sayılara hangi sayı eklenirse yeni aritmetik ortalama 65 olur?
  Çözüm: Beş sayının aritmetik ortalaması 50 olduğuna göre; 5 x 50 = 250'dir.
  Bu sayılara yeni bir sayı eklendiğine göre;
  5+1= 6 sayı olmuştur. 6 sayının ortalaması 65 olduğuna göre 6 x 65 = 390
  Altı sayının ortalamasından beş sayının ortalaması çıkarılır. 390 - 250 = 140 ( eklenecek sayı)

  Problem 10: Dört sayının aritmetik ortalaması 75'tir. Yeni ortalamanın 90 olması için hangi sayı eklenmelidir?
  4.75=300

  5.90=450
  450-300=150


  Problem 11: Yedi sayının aritmetik ortalaması 36'dır. Bu sayılara hangi sayıyı ekleyelim ki yeni ortalama 42 olsun?
  7.36=252

  8.42=336
  336-252=84


 3. 2011-10-12 #3
  1. İki sayıya a ve b dersek, (a+b)/2=27 olur.
  2. İçler dışlar işlemi yaparsak, a+b=54 olur.
  3. Üçüncü sayıya c diyelim.
  4. Bizden (a+b+c)/3=20 olması istenmiş.
  5. Yine içler dışlar işlemi yaparsak, 54+c=60
  6. c=6 olur.


  Küçük sayımız 6 olmalıdır.

 4. 2011-10-12 #4
  Bu soruları çözüyorum; ama sonucun doğruluğu için kesin garanti vermiyorum. Nasıl çözdüğümü görüyorsun, sen de sağlamasını yapabilirsin.

  • (a+b+c+d)/4=91'dir.
  • İçler dışlar işlemi yaparsak, a+b+c+d=364 olur.
  • Verileri yerine yazarsak, 308+d=364 olur.
  • d=56 çıkar.

 5. 2017-05-25 #5
  Proje odevime biraz katkı sağladı ama çok uzun biraz daha kısa bu olsaymis iyi olurmuş
  sponsorlu bağlantılar
  Okunma: 132493 - Yorum: 4 - Amp