Past Tense Düzenli Fiiller Konu Anlatımı


Geçmiş zaman geçmişte olmuş hareketleri anlatmak için kullanılır. "Yürüdüm ", "uyudum", "aldı", " getirdiler" sözlerindeki fiiller geçmiş zaman halindedirler.

İngilizce'de fiiller geçmiş zaman hallerine göre ikiye ayrılırlar.

a-
Düzenli Fiiller
b- Düzensiz fiiller

a- Düzenli Fiiller :

Düzenli fiillerin özelliği şudur: bu gruptan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için fiilin sonuna "ed" takısı ilave edilir.
Düzenli bir fiil olan" to walk" fiilinin, önce bildiğimiz şimdiki, geniş , gelecek zamanlarda sonra geçmiş zaman da aldığı şeklini görelim.

I am Walkıng --> Yürüyorum
I Walk --> Yürürüm
I Shall Walk --> Yürüyeceğim
I Walked --> Yürüdüm

Düzenli fiiller grubundaki bütün fiiller bu örnekte görüldüğü gibi "ed" eki alarak geçmiş zaman haline girerler.

Fiillere eklenen "ed" çoğunlukla (d ) olarak okunur. Fakat fiilin son harf veya harflerinin verdiği ses ( p, k, f, s, ş, ç ) seslerinden biri ise " ed" eki " t " sesi olarak okunur. Fiilin son harfi "t" veya "d " ise ilave edilen "ed" eki " id" olarak okunur.

Düzenli fiiller ile yapılmış geçmiş zaman örneklerini vermeden önce düzenli olanların listesini verelim.

FİİLERGEÇMİŞ ZAMAN EKİTÜRKÇESİ
To AnswerAnsweredCevap vermek
To askAskedSormak
To carryCarried ("y" harfi düşer," i " eklenir)Taşımak
To ChangeChangedDeğiştirmek
To CleanCleanedTemizlemek
To CountCountedSaymak
To fillFilledDoldurmak
To helpHelpedYardım etmek
To learnLearnedÖğrenmek
To lıkeLıkedBeğenmek
To lıveLıvedYaşamak
To lookLookedBakmak
To openOpenedAçmak
To orderOrderedDüzen
To playPlayed (sesli harf olduğundan "y" kalır )Oynamak
To rememberRememredHatırlamak
To smokeSmokedSigara içmek
To talkTalkedKonuşmak
To travelTravelledSeyahat etmek
To useUsedKullanmak
Tro visitVisitedZiyaret etmek
To waitwaitedBeklemek


ÖRNEKLER

My daughter walked
My daughter walked to the door
She asked me a difficalt questıon
The boy changed his book
We waited for the postman
We washed our shirts
They walked in the garden
You learned Englısh
You helped the old woman
He visited his father yesterday
I cleaned the windows last week
She carried two baskets
They lived in a village
My father smoked one cigarette
She worked in the garden yesterday
My teacher walked in the classroom
Fatma didn't cook the dinner
You din't go to school last week
Benim kızım yürüdü
Kızım kapıya yürüdü
Bana zor bir soru sordu
Çocuk kitabını değiştirdi
Postacıyı bekledik
Gömleklerimizi yıkadık
Bahçede çalıştılar
İngilizce öğrendiniz
Yaşlı kadına yardım ettiniz
Dün babasını ziyaret etti
Pencereleri geçen hafta temizledim
İki sepet taşıdı
Köyde oturdular
Babam bir sigara içti
O dün bahçede çalıştı
Öğretmenim sınıfta yürüdü
Fatma akşam yemeği pişirmedi
Geçen hafta okula gelmediniz