sponsorlu bağlantılar
"A-an" belirteçleri isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden "herhangi bir" tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir. "a ve an"belirteçlerisadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca önlerine "a / an" belirteci gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler "a / an" belirteci almaz. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne "a", sesli bir harf ile başlıyorsa "an"belirtecigetirilir. Sayılamayan isimlerin önüne "a / an" belirteci getirilmez.

 • a pencil (bir kalem)
 • a book (bir kitap)
 • a teacher (bir öğretmen)
 • an apple (bir elma)
 • an engineer (bir mühendis)
 • an inspector (bir müfettiş)


Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce'de kelimelerin sadece yazılışı ile değil okunuşuyla da ilgilidir. Örneğin "university" kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu "yunivörsiti" şeklinde olduğu için başına "a" belirteci gelir. Ya da "hour" kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde "aır" şeklinde okunduğundan kelimenin başına "an" belirteci gelmesi gerekir.


 • a university (bir üniversite)
 • A european city (Avrupalı bir şehir)
 • an hour (bir saat)
 • an heir (bir mirasçı)

Sayılabilir tekil isimler belirtisiz nesne biçiminde kullanılırken, tek başlarına kullanılamazlar. Kesinlikle "a /an" kullanılması gerekir. Sayılabilir çoğul simlerle sayılamaz isimler genel anlam ifade ettiklerinde tek başlarına kullanılabilirler.

 • People must read books .
 • I like apples
 • I drink milk everyday.
 • Time is very important.
 • You need to have experince for this job.
 • Coffee is a popular drink

The

Belirli bir isimden bahsediliyorsa ‘the' belirteci kullanılır. "the" belirteci hem tekil ve çoğul sayılabilir isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. • I bought a book yesterday. The book is about rock music.

İlk cümlede "book" kelimesini ilk defa kullanırken "a" kullanıldı.Ancak ikinci cümlede artık bu kelimeden ikinci kez söz ederken belirgin, bilinen isim olduğundan "the" kullanıldı.


 • They gave me an expensive watch, but I didn't accept the watch.
 • There was a boy with yellow t-shirt in the party yesterday.Do you know the name of the boy?

Belirli veya bilinen bir isimden bahsederken "the" kullanılır.

 • They are playing a computer game.
 • They are playing the computer game I bought last week.
 • I saw a man in the garden
 • I saw the man in the garden
 • I know a place where we can have lunch today.
 • I know the plave you are talking about.

Konuşmanın geçtiği ortamdaki isimlerden söz ederken "the" kullanılır.

 • Please, turn off the computer when you go out. ("odadaki bilgisayar" dan bahsediliyor.)
 • They went to the stadium to watch the derby match.("Şehirdeki stadyum" dan bahsediliyor.)
 • The walls of the office need to be painted. (ofisin duvarları)

Superlative yapı ile ''the'' kullanılır.

 • She is the best student in the classroom.
 • Do you think Einstein is the most intelligent scientist.
 • Which is the longest river in the world?

"of" ile yapılan tamlamalarda "the " kullanılır.

 • The name of the child is…
 • The meanings of the new words are…
 • The door of the yard …

sponsorlu bağlantılar