sponsorlu bağlantılar
Sıralama sembolleri, sayıların sıralanma şeklini gösterirler. Yani, sıralama sembolleri sayıların küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını gösterirler. Sıralama sembollerinin solunda ve sağında birer sayı bulunmalıdır. Sıralama sembolleri şunlardır:

< : küçük
> : büyük
= : eşit

1) Küçük Sembolü ( < ) :

Küçük ( < ) sembolü, sol taraftaki sayının, sağ taraftaki sayıdan daha küçük olduğunu belirtir. Örneğin, 2 sayısı 3 sayısından daha küçük olduğu için,

2 < 3 şeklinde yazılır.

2) Büyük Sembolü ( > ) :

Büyük ( > ) sembolü, sol taraftaki sayının, sağ taraftaki sayıdan daha büyük olduğunu belirtir. Örneğin, 3 sayısı 2 sayısından büyük olduğu için,

3 > 2 şeklinde yazılır.

3)Eşit Sembolü ( = ) :

Soltaraftaki sayı ile sağ taraftaki sayının aynı sayı olduğunugösterir. Örneğin, a sayısının değeri 7, b sayısının değeride 7 ise, bu durum,

a= b şeklindeyazılır.


sponsorlu bağlantılar