Polinomlar Konu Anlatımı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Polinomlar Konu Anlatımı

 1. sponsorlu bağlantılar
  POLİNOMLAR

  Polinomlarla İlgili Temel Kavramlar:

  a0, a1, a2, ....an-1, an  R ve n  N olmak üzere, P(x) = an xn + an-1 xn-1 + .... + a1 x + a0 şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı, reel katsayılı n'inci dereceden bir polinom denir.

  * an xn, an-1 xn-1, ...., ak xk, ....., ayx, a0 ifadelerinin her birine P(x) polinomunun terimleri denir.
  * an, an-1, ...., ak, ...., ay, a0 reel sayılarına, polinomun terimlerinin katsayıları denir.
  * P(x) polinomunda anxn terimindeki en büyük n sayısına polinomun derecesi denir ve[P(x)]=n şeklinde gösterilir.
  * Derecesi en büyük olan anxn terimindeki an reel sayısına polinomun katsayısı, a0 sabitine ise polinomun sabit terimi denir.
  * P(x) polinomu, terimlerin azalan derecelerine göre,
  P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... + a1x + a0 şeklinde veya P(x) polinomu terimlerin artan derecelerine göre,
  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + .... + an-1xn-1 + anxn biçiminde sıralanır.
  * Katsayıları reel sayılardan oluşan polinoma "Reel Katsayılı Polinom" denir ve reel katsayılı polinomlar kümesi R[x] ile gösterilir.

  Konunun devamı ekte bulunan dosyadadır.
  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 1462 - Yorum: 0 - Amp