sponsorlu bağlantılar
Cennetten yer satın almak mümkün mü? Cennetin garantisi olur mu? Cennete girmek için neler yapmak gerekir? Sadece oruç, namaz gibi ibadetler yeterli mi?

BELMA AKÇURA

PROF. DR. HALİS AYHAN / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tutum ve ahlak da önemli
Dinimizde bir insanın ölümden sonraki hayatının nasıl olacağı, kişinin niyeti, yaptığı iyi davranışlarla Allah tarafından belirlenir. Bunun belirlenmesinde hiçbir din görevlisinin ya da din adamının yetkisi söz konusu değildir. Katolik Hıristiyanlığında papaz, papa gibi din adamları insanların cennetlik ya da cehennemlik olduğunu belirleme yetkisinde olduklarını söylerler. Ancak İslam dini Kuran ve peygamberimizin öğretisi ışığında kesinlikle insanlara din görevlilerine böyle bir yetki tanımaz.

· İslam dininin kutsal kitabı olan diğer dinlerden en belirgin özelliklerinden birisi de budur. İyi niyetli doğru davranışlar, güzel ameller kendine ve başka insanlara iyilikler ve güzellikler içinde hayatını sürdürmesine bağlıdır. Bütün ibadetler bu amaca yönelik tutum ve davranışları ve alışkanlıkları kazandırmak içindir. Kişi tam bir hürriyet içinde aklını kullanarak hayra doğru iyi ve güzel olan tutum ve davranışlar elde ederse Allah'ın takdiri ile cennete ve mutluluğa ulaşır.

· Namaz ve oruç, zekât gibi ibadetlerimiz başlıca ibadetler olup diğer tutum ve davranışlarla tamamlanması gerekir. Söz gelimi; iş ahlakı ve çevre temizliğine uygun davranmak, dedikodu ve fitneden uzak kalmak, fert toplum ve devlet malına karşı dürüst davranışlarda bulunmak, hangi işi yapıyor veya çalışıyorsa yaptığı işte ve çalışma alanında bilgisi ve tecrübesi doğrultusunda en iyisini yapmak da ibadettir. Kişi bütün bunlardan da sorumludur.

PROF. DR. YUSUF KILIÇ / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cennet için iman yeterli
Cennet, Kuran hükümlerini Hz. Muhammed'in sünnetleri ışığında günlük hayatında değerlendiren Müslümanların öldükten sonra Allah'tan bir armağan olarak ebedi âlemde mekân tutacakları bir selamet yurdudur. Bunun için de bir Müslümanın evvela dünya hayatını Allah rızasına uygun değerlendirebilmesi gerekir.

· Cennet her Müslümanın ümididir. Ancak bunun nasip olup olmayacağı konusunda Allah'ın takdiri önemlidir. Cennete gitmek için Allah'ın birliğine, Hz Muhammed'in peygamberliğine iman yeterlidir.

· Dünya hayatının esas mutluluğu; kul haklarını, insan haklarını iyi gözetmek ve insani değerlere saygı göstermektir. İslamın amacı insanları dünyada mutlu etmektir. Cennet bizim için ikinci derece de önemlidir. Cennet daha çok bir hak değil bir armağandır. Allah'ın bu armağanına layık olmak için dünya hayatında imrenilen bir Müslüman olmak gerekir. İyi insanlar öldükten sonra onlara cennet yakışır manasında 'yeri cennetlik' deriz ama dediğimiz gibi cennet ancak Allah'ın bir ikramıdır onu dilediğine verir.

· Umarız ki bütün insanlık cenneti hak etmiş olsun. Çünkü Allah rahmeti kainatı kuşatan yüce Mevlâdır. Hz. Muhammed ise âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Dünyadaki Allah'ın rahmeti ve Resulün rahmeti ancak Kuran ve sünnete uygun yaşamakla elde edilebilir. Hiç kimse cennete kefil olamaz. Cennet hiçbir şekilde parayla satın alınamaz.

sponsorlu bağlantılar