Polinomlarla İlgili Cevaplı Test - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Polinomlarla İlgili Cevaplı Test

 1. sponsorlu bağlantılar
  1. P(x) = x2 + x4/n + 3x - 1 bir polinomdur. P(x) derecesi en çok m, en az k ise m+n kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


  2. d(P2(x).Q(x)) = 16 ve d(P(X)/Q(x2)) = -2 ise d(P(x)) kaç olur?

  A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10


  3. P(x) = 3x3 - 4x2 + 2x + m polinomu x-1 ile kalansız bölündüğüne göre m kaçtır?

  A) 1 B) 2 C) -1 D) -2 E) -3


  4. P(x) = x2 - 2x - 1 olduğuna göre P(x)+P(-x) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x2+2x-1 B) 2x2-2 C) 2x2+2x D) 2x2-1 E) 2x2


  5. P(x) polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 12, bölüm ise Q(x) tir. Q(x) polinomunun da x+1 ile bölümünden kalan 3, bölüm K(x) tir. Buna göre P(x) polinomu x2 - x - 2 polinomuna bölündüğünde kalan ne olur?

  A) 3x+12 B) 3x-12 C) 3x+6 D) 12x-3 E) 3x-9


  6. P(x-2)/Q(x) = x2 + x - 3 eşitliği veriliyor. Q(x) polinomunun x-3 ile bölümünden kalan 1 ise P(x) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır?

  A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) -3


  7. P(x) = 2.P(x-1) + 4 ve P(1) = 3 ise P(x) in x-3 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24


  8. P(x+1) = x2 - 5x - 3 çok terimlisi veriliyor.
  P(2x-3) polinomunun x+2 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) -4 B) -3 C) 11 D) 63 E) 101


  9. P(x) = x3 - 4x2 + ax + b polinomunun x2 - 3x ile bölümünden kalan 3x-2 dir. Buna göre a.b kaçtır?

  A) -12 B) -8 C) -5 D) 6 E) 12


  10. Bir P(x) polinomu x3 - x + 3 ile bölünürse, bölüm x4 + x3 - 6 , kalan x2 - x + 11 olmaktadır. Bu polinom x ile bölünürse, kalan kaç olur?

  A) -15 B) -13 C) -7 D) 3 E) 5


  11. Bir P(x) polinomunun derecesi, Q(x) polinomunun derecesinden 2 eksiktir. P(x3).Q(3x) polinomunun derecesi 6 olduğuna göre P(x) in derecesi kaçtır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


  12. x2 = x-1 ise x6 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) x3+1 B) x3-1 C) x+1 D) 1 E) -1


  13. P(x) = x3.(m+1)x+2n-1 polinomunun x2-1 ile tam bölünebilmesi için (m,n) ikilisi, aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) (1,0) B) (1,-1) C) (2,1) D) (-2,1/2) E) (-1,1/2)


  14. P(3-x) = (2x2-x).Q(2-x)+x-1 veriliyor. Q(x) polinomunun sabit terimi -2 ise P(x) polinomunun katsayılar toplamı nedir?

  A) 11 B) 10 C) -10 D) -11 E) -12


  15. Bir P(x) polinomu için 2P(-x) - 3P(x) = 2x + 3 ise, P(x) polinomunun x-2 ye bölümünden kalan nedir?

  A) -7/3 B) 15/2 C) 17/3 D) -19/5 E) -21/4


  16. P(x) = 2x2m-1 + (m+1)x3 + x - 2 polinomu 4. dereceden ise, polinomun katsayılar toplamı nedir?

  A) 6,5 B) 6 C) 5,5 D) 5 E) 4,5


  17. P(x+2) = (x+3).Q(x+1) + 4 eşitliği veriliyor. Buna göre P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan nedir?

  A) -2 B) 4 C) -3 D) -1 E) 2


  18. (x2 + x + 2).(x2 + bx + 3) işlemi yapılıp düzenlenince bir terim 8x2 olduğuna göre a.b nedir?

  A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


  19. P(x) = 4(x-1)2n-1 + (x)2n + 2-m ise, P(x) polinomunun 2x-1 ile tam bölünebilmesi için m ile n doğal sayıları arasında nasıl bir bağıntı bulunmalıdır?

  A) m=2n B) m-n=1 C) m+n=0 D) m=n E) m=-2n


  20. P(x) = ax3 + bx+3 polinomu(x-2)2 ile tam bölünüyorsa b kaçtır?

  A) -15/4 B) -9/4 C) 1/16 D) 3/16 E) 1/4


  21. M=8x2y-2y N=8x2+4x P=8x2-2 polinomlarının OBEB i olan polinomun katsayıları toplamı kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2013-10-23
  Okunma: 15670 - Yorum: 0 - Amp