sponsorlu bağlantılar
Uşi Antlaşmasının Sonuçları

1912'de İtalya ile Uşi Antlaşması imzalandı.


Antlaşmaya göre;

1.Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı. Halkının dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması kabul edildi.

2.Balkan Savaşı'nın bitimine kadar Yunan işgali tehlikesine karşı Rados ve Oniki Ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.


Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetti. İtalya Doğu Akdeniz ve Ege'de önemli bir güç haline geldi. Balkan Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'ne Rodos ve Oniki Adayı geri vermedi. İtalya II.Dünya Savaşı'nı kaybedince Rodos ve Oniki Ada Yunanistan'a verildi (1947).
sponsorlu bağlantılar