sponsorlu bağlantılar
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar (1923- ...) edebiyatımızı etkileyen sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, coğrafi olaylar:
  • Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım sosyal, siyasi ve kültürel değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet idaresi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve inkılâpları kısacası Avrupa medeniyetine ayak uydurma çabaları Türk milletinin hayatını derin den etkilemiştir. Bütün bu değişme ve gelişmeler tabii olarak edebi eserlere de aksetmiştir.


  • Ülkemizde, 1940'lı yıllardan sonra siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli gelişme ve değişmeler meydana gelmiştir İkinci Duya Savaşı sıkıntıları, Türkiye'de çok partili sisteme geçiş, Birleşmiş Milletler ve Nato'ya üye oluşumuz, 1960 İhtilali ve anayasası 1970-1980 arası gençlik hareketleri ve olayları, 1980 İhtilali ve anayasası, Serbest piyasa ekonomisine geçiş, Sovyetler Birliğinin çöküşü, TRT dışında birçok televizyon kanalının kurulması, , Avrupa ortak pazarına üye oluş ve AB süreci bu önemli gelişme ve değişmelerin birkaçıdır. Değişen tarihi, siyasi sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak edebiyatımızda da gerek şekil gerek muhteva bakımından bazı değişiklikler görülür.

sponsorlu bağlantılar