sponsorlu bağlantılar
Yazıcıları bilgisayarda her hangi bir dosyayı veya bilgileri kağıda dökmek için kullanırız. Yazıcılar bilgisayarın çıktı aygıtlarından biridir. Yazıcılar üçe ayrılmaktadır.

1. Nokta vuruşlu yazıcılar
2. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar.
3. Laser yazıcılar.

1-Nokta Vuruşlu YazıcılarName:	nokta-vuruslu-yazici.jpg 
Views:	18959 
Size:	7,2 KB (Kilobyte) 
ID:	30992

İsminden de anlaşılacağı gibi bu yazıcılar baskı işlemi için mürekkep emzirilmiş kumaşa iğneleri vuruş yapması prensibine dayanıyor. Bu aynı zamanda daktilolarda kullanılan tekniğe benzer. Her bir baskı iğnesi basılmak istenen görüntüyü oluşturan karakterleri basar. Nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan iğne sayısı arttıkça çözünürlükte o kadar artar.

Bu yazıcılarda hız cps(Carakters per second),yani saniyede basılan karakter sayısı ile ölçülür.


2-Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Name:	murekkeb-puskurtmeli-yazici.jpg 
Views:	18428 
Size:	11,8 KB (Kilobyte) 
ID:	30993
Günümüzün en yaygın yazıcılarıdır. Bu yazıcılar renkli çıkış verebilmeleri sayesinde oldukça ilgi görüyorlar. Injekt yazıcılar 1980 yıllarda ortaya çıktı. Injekt yazıcılar sahip oldukları çeşitli avantajlara rağmen çıktı maliyetinin yüksek olması ve kaliteli baskı için özel kâğıtlara ihtiyaç duyulması gibi dezavantajlara sahip. Injekt yazıcılar çalışma prensibi genel olarak mürekkep püskürtme ucundan baskı yapılan kağıda yatay olarak hareket eden kafa yardımıyla püskürtülür. Baskı kafası bunun için soldan sağa doğru hızlı bir şekilde (saniyede ortalama iki defa )kâğıt üzerine gidip gelir. Baskı kafası bu şekilde çizgiler halinde istenen basım işlemini gerçekleştirirken,ayrı bir motor,kâğıdı hareket ettirir .Böylece yeni çizgiler oluştukça sayfanın sonuna yaklaşılır.


3-Lazer Yazıcılar
Name:	lazer-yazici.jpg 
Views:	19704 
Size:	10,0 KB (Kilobyte) 
ID:	30994
İlk lazer yazıcı 1984 yılında Hewlett-Pacard tarafından üretildi. Genel olarak lazer yazıcının işleyişi fotokopi makinelerine çok benzer.

Çalışması:Lazer ışınları,elektrikle yüklü bir foto reseptörü uyarıyor. Sayfanın beyaz bölgeleri için fotoreseptör yükünü boşaltırken,siyah bölgeler için elektrikle yüklü olarak kalıyor. Fotoresptörler bu anlamda kızıl ötesi alıcı diyotlara benzerler.

Lazer kontrol birimi basılacak sayfa hakkında bilgiyi lazer tarama ünitesine gönderir. Lazer tarama ünitesi de bu bilgiyi içeren lazer ışınını fotoreseptöre gönderirken basılacak sayfada açık ve koyu renkli bölgelere göre farklı elektro statik profiller çizilmesini sağlar. Böylece basılacak sayfanın elektrostatik bir görüntüsü oluşturulur. Sayfanın hangi bölgelerinin koyu,hangi bölgelerinin açık renkli olduğu böylece belirlendikten sonra,fotoreseptör tonerden uygun bölgeler için gerekli mürekkebi çeker ve baskı işlemi gerçekleşir.

sponsorlu bağlantılar