sponsorlu bağlantılar
Çağ; zaman parçası, vakit; tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş; bir şeyin uygun, elverişli zamanı.
kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, devir; bir katmanın oluştuğu süre.

çağ; 1 . zaman dilimi, vakit.

2 .
hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş:
yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.- r. h. karay.

3 .
kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir:
dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.- f. r. atay.

4 .
tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun:
İlk çağ. orta çağ. yakın çağ. yeni çağ.-

5 .
mecazibir şeyin uygun, elverişli zamanı:
kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir.- s. f. abasıyanık.

6 .
jeolojibir katmanın oluştuğu süre.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller

sponsorlu bağlantılar