sponsorlu bağlantılar
RUH, MEZARLIK, TÜRBE VE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ BAZI HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.

HAYVANLARLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.

OCAK VE ATEŞLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.

TARIM VE BİTKİLERLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
4 - Batıl İnançlara Örnekler İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.

İNSAN VÜCUDUYLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.

KARANLIK VE IŞIKLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gece ıslık çalmak günahtır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gece evden eve tuz verilmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Akşam kapının önü süpürülmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler kmek aktaracağı evden eve verilmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.

BEREKETLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini ***ürür.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.

EVLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.

CİNSİYETLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:
4 - Batıl İnançlara Örnekler Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Yarım çay içen kadın dul kalır.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
4 - Batıl İnançlara Örnekler Koç katımında koçun üzerine kız çocuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan çocuk bindirilirse erkek olur.

sponsorlu bağlantılar