topal hayvan ve kırık boynuzlu hayvan kurban olur mu?

1503- Adiyy (ra)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Sığır; yedi kişi için kurban olur" Dedim ki: "Şayet karnından yavrusu çıkarsa?" "Onunla beraber yavrusunu da kes" dedi "Ya topal hayvan ne olacak?" dedim Dedi ki: "Kurban edileceği yere gidebiliyorsa kurban olur" Dedim ki: "Ya boynuzu kırık hayvan ne olacak?" "Zararı yok dedi ve biz emrolunduk veya Rasûlullah (sav), bize emretti ki: Kurban edilecek hayvanların göz ve kulaklarını dikkatle inceleyip alın" (Ebû Dâvûd, Dehaya: 5; İbn Mâce, Dehaya: 8)

žTirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Tirmizî: Sûfyân bu hadisi Seleme b Küheyl'den rivâyet etmiştir
1504- Ali (ra)'den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav), kırık boynuzlu ve kesik kulaklı hayvanın kurban edilmesini yasakladı" Katâde diyor ki: Bu durumu Saîd bMüseyyeb'e anlattım kırıklık miktarının yarıya kadar ve yarıdan fazla olursa kurban edilmez dedi (Nesâî, Dahaya: 12; Ebû Dâvûd, Dahaya: 5)
ž
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir

sponsorlu bağlantılar