Semai Nedir? - Semai'nin Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Semai Nedir? - Semai'nin Özellikleri Nelerdir?

 1. sponsorlu bağlantılar
  Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler.

  Semainin hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü kullanılarak yazılanları da vardır.


  Özellikleri:
  1. Tabiat, sevgi ve ayrılık konularını işler.
  2. Sekizli hece ölçüsüyle yazılırlar.
  3. Özel bir beste ile söylenirler.
  4. Nazım birimi dörtlüktür. En az 3, en çok da 5,6 dörtlükten oluşur.
  5. İlk dörtlüğü aaab, abab, aaba, abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb, eeeb, fffb şeklindedir.
  6. Sona doğru şairin mahlası bulunur.
  7. Karacaoğlan'ın semaileri çok ünlüdür.


  Nazım inceleme Planı


  m Yönünden İnceleme

  a) Ölçü: Hece ölçüsü ile yazılmıştır. 4x4 duraktan oluşmuştur.
  b) Uyak Çeşitleri

  İsim: semai.jpg
Görüntüleme: 12100
Büyüklük: 40,0 KB (Kilobyte)


  Elvan elvan: Renk renk, çeşit çeşit
  Fani: Ölümlü
  Gövel: Gök rengi

  b) Düzyazıya Çevirme

  -Yeşil başlı gövel ördek, göle karşı uçar gider, eğricesin tel tel etmiş, yare karşı döker gider.
  -Telli turnam sökün gelir, inci mercan yükü gelir, kokun elvan elvan gelir, yar yele karşı oturmuş.
  -Şahinim, bazlarım var, sazlarım tele alışkın, yâre gizli sözlerim var, fakat söyleyemiyorum.
  -Karac'oğlan fani, tatlı canı veren alır, beni yakışmazsa öldür, ala yeşil bağla karşı.

  c) Açıklama Yorum
  · Yeşil başlı ördek gölün üstünden giderken, tel tel olan tüylerini dökerek gittiği belitiliyor.

  · Benim sevdiğim kendi gelir, Bütün sevgisiyle, bütün kalbiyle gelir.

  · Ben herşeye sahibim ve yâr için aklımda, gönlümde çok güzel sözlerim var, diyecek; fakat cesaret edipte ona diyemiyorum.

  · Her insanın fani olduğunu ve yâre olan sevgisinin büyüklüğünden ve eğer yâre kavuşamaz ise kendini öldüreceğini söylüyor.

  d) Konu

  Şair, sevgilisini ve onun güzelliklerini dile getirmektedir.

  e) Tema

  Aşk ve sevgi insanların hayatını büyük ölçüde etkiler.

  3. Dil ve Üslup Özellikleri

  a. Edebi Sanatlar
  Şair sevgilisinin edebi güzelliklerini canlandırabilmek için ördek, turna gibi kuşların güzel nitelliklerinden yararlanıyor.

  Manzumede "yar ı elvan, fani" gibi halk diline yerleşmiş yabancı kelimeler dışında kalanlar Türkçe'dir. "Gövel, eğrice, tel tel etmiş,sökün gelir,yükün gelir, diyemiyorum" gibi halk diline özgü deyişler , hem şiire ayrı bir güzellik kazandırır hem de anlama güç katar.

  b. Ahenk Unsurları

  Diyemiyom - Diyemiyorum
  Karacaoğlan - Karac'oğlan

  Türk Halk şiirinde, ince- kalın ünlüler arasında bir fark gözetilmez.

  c. Dil

  sökün- birbiri ardından gelmek
  baz- temel dayanak noktası
  elvan elvan- Renk renk
  fani- ölümlü
  ala- karışık renkli, çok renkli
  gövel- gök rengi


  4. Şair
  KARACAOĞLAN


  a) Yaşamı

  17. yüzyılda yaşadığı sanılan bir aşıktır. Deyişleri günümüzde de halk arasında yaygınlığı korumakta, söyleyişindeki canlılık ve dilindeki arıklıkla yüzlerce yıldır etkisini yitirmeden yaşamaktır.
  Doğum ve ölüm tarihleri bilinmediği gibi asıl adıyla ilgili kuşkular da vardır.
  Yaşamı ve kimliği ile ilgili bilgiler yetersiz ve çelişkilidir, ama bilinen bir Karacaoğlan kimliği vardır Bu kimliğe göre Karacaoğlan Adana, İçel, Kahramanmaraş, Gaziantep, Halep yöreleri ile iç Anadolu'nun bazı yerlerini gezip dolaşan göçebe bir Türkmen obasının üyesiydi. Yapıtları günümüzde de Türk aydınlarının dikkatini çekiyor.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2012-07-25 #2
  Harika bir anlatım.
  Okunma: 6844 - Yorum: 1 - Amp