sponsorlu bağlantılar
Bir cismin çizgisel momentum vektörünün her hangi bir . noktaya göre dönmesine açısal momentum denir. Cismin çizgisel momentum vektörü P,bu vektörü dönme noktasına bağlayan konum vektörü r ise (r ve P bir birine diktir), cismin açısal momentum vektörü 98 - Açısal Momentum Konu Anlatımı olur. Buradaki x işareti vektör çarpımını belirtmektedir.

Görsel tanım


Açısal Momentum Konu Anlatımı

Açısal momentum vektörü dönme düzlemine dik olup, yönü sağ el kuralıyla bulunabilir. Baş parmak momentumun yönü, ona dik işaret parmağı konum vektörünün yönünü gösterirse, avuç içinin yönü de açısal momentumun yönünü gösterir.

Bir sistemde açısal momentumun zamana göre değişmeyip sabit kalmasına açısal momentumun korunumu denir, dL/dt=sabit. Sistemde açısal momentumun zamana göre değişimi aynı zamanda dönme momentini (tork) verir,N=dL/dt.Uygulanan tork açısal momentuma paralelse açısal momentumun büyüklüğünde değişiklik olur.Eğer tork başka bir yöndeyse bu durumda açısal momentumun yönü değişebilir. Açısal momentumun korunumu, fiziğin önemli korunum yasalarından olup, onun birçok alanında kullanılır. Örneğin astronomide, atom ve molekül fiziğinde, klasik ve kuantum mekaniğinde , çekirdek fiziğinde, yüksek enerği ve parçacık fiziğinde çözümlemeler yaparken açısal momentum korunumuna sık sık başvurulur.

sponsorlu bağlantılar