sponsorlu bağlantılar
İntifa Hakkı Nedir?


İntifa hakkı, taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kulanımıyla ilgili hukuk terimidir. İntifa hakkı bir mutlak haktır. Kullanıcısına tam yararlanma tanıyan bir hak olup; herkese karşı ileri sürülebilen şahsi irtifak haklarındandır.Bu hakkın kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredilebilir. Ancak mirasçılara geçemez. Hak sahibinin hayatı ile sınırlıdır. Örnek vermek gerekirse : bir kişinin malın çıplak mülkiyet haklarına sahip olması diğer kişinin ise o malın kullanım ( intifa ) hakkına sahip olması durumudur.

Genelde intifa hakkı; mirasın eş ve çocuklar arasında taksimi sırasında, eşin intifa hakkını seçmesi halinde mirasın yarısına sahip olabilmesinde kendini gösterir.Tüzel kişilerde bu haktan süre belirtilerek yararlanabilirler.İntifa hakkının süresi en fazla yüz yıldır. Üç şekilde kurulabilir. 1-Kanundan doğan intifa hakkı. 2-Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı. 3-Mahkeme kararıyla kurulan intifa hakkı.


Taşınmazlar için tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Tescilin terkiniyle veya o şeyin yok olmasıyla veya sürenin dolmasıyla sona erer.

sponsorlu bağlantılar