sponsorlu bağlantılar
Yazarımız, kitabın ilk kısımlarında, hızlı bir şehirleşme sürecinde bulunan İstanbul şehrini ve bu süreç içerisinde şehrin yaşadığı sosyal,kültürel ve ekonomik birtakım problemleri ele alıyor.Aslında yazarımız burada İstanbul örneğinden yola çıkarak bu sorunların tüm ülke genelinde de yaşandığını kitabın ilerleyen kısımlarında daha değişik örneklerle vurguluyor.

Mustafa Kutlu,kitabında özellikle de, İstanbul'un ilgi ve alaka bekleyen, unutulmaya başlamış ve de kendi kaderine terkedilmiş tarihi ve kültürel dokusuna dikkat çekmek amacıyla birtakım örnekler vererek, halkımızın ve daha üst mercideki sorumlu kişilerin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini anlatmaya çalışıyor.Kültürel değerlerin yanında çevresel bazı sorunlara da değinmeden edemiyor yazarımız.

Şehirdeki, gerek yeniden kazandırma gerekse yeşillendirme çalışmalarından, bu çalışmaya katkısı olanların isimlerini de unutmayarak söz ediyor ama eskisi gibi olmadığını da ekliyor cümlelerine.Bizzat gezip gördüğü ve üzerinde araştırmalar yaptığı birçok tarihi ve kültürel örneklerle yakınmalarında ne kadar da haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor yazarımız.Bu çalışmaları sırasında yaşadığı bazı olayları da bazen gururlanarak bazen de sitem ederek anlatmayı da unutmuyor.Mustafa Kutlu,ayrıca,insanların artan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle bazı insani özelliklerini de artık kaybettiklerini birazda eskiye özlem duyarak ele alıyor.Göç olayına da değinerek bunun sonucunda şehrin kendisine has kültürel kimliğini günden güne kaybettiğini vurguluyor.Kitabın sonlarına doğru ise ülkemizdeki doğal birkaç güzellikten bahsediyor ve bunlara da sahip çıkılması gerektiğini anlatarak bu şekilde devam edildiği takdirde bizlerden sonra gelecek nesillere ne bir tarihi,ne bir kültürel,nede bir doğal güzellik bırakabileceğimizi söyleyerek hepimize çok önemli şeyler anlatıyor yazarımız.

Burada aslında günümüz sorunlarından belki de en önemli olan birkaçına dikkatlerimizi çekiyor yazarımız.Biliyoruz ki bununla başa çıkabilmek için hepimizin üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve bunlara uygun hareket etmemiz gerekiyor.Yazarımızın da dediği gibi bizden sonra gelecek nesillerin görmesi ve bilmesi gereken çok fazla tarihi,kültürel ve doğal güzelliğimiz bulunmakta.

sponsorlu bağlantılar