Atatürk, matematik ve geometriye çok önem vermiş katkıda bulunmuştur.Bu katkılardan söz edecek olursak şöyle başlayabiliriz. Atatürk, matematik ve geometri kapsamında bazı terimler oluşturmuştur bunlar ;

Yeni İsimler Eski İsimler
-Bölen -Maksumunaleyh
-Bölme - Taksim
-Bölünebilme -Kabiliyet-i Taksim
-Dikey -Amudi
-Çarpan - Mazrup
-Pay -Suret
-Piramit -Ehram
-Ondalık -Aşar'i
-Çember -Muhit-i daire
-Çarpı -Zarb
-Sadeleştirme -İhtisar

Bu terimler Arapça kökenlidir. Atatürk bu terimlerin yer aldığı bir geometri kitabı düzenlemiştir. Bu kitap 1937 yılında yayımlanmıştır.

sponsorlu bağlantılar