sponsorlu bağlantılar
Soya Dayalı Akrabalık Terimleri

Ebeveyn - Çocuğa göre anne ve baba

Kardeş - Çocuklara göre kız ve erkek kardeşler

Çocuk - Anne ve babanın çocukları

Amca - İki erkek kardeşin çocuklarına göre durumları (Apça, ece, emmi)

Teyze - İki kız kardeşlerin çocuklarına göre durumları

Hala (Bibi) - Çocuğa göre babanın kız kardeşi

Dayı - Çocuğa göre annenin erkek kardeşi

Dede: Çocuğa göre babanın ve annenin babaları

Nene: Çocuğa göre annenin ve babanın anneleri

Ata: Çocuğa göre annenin ve babanın dede ve neneleri (Büyük anne, büyük baba)

Torun: Dedeye göre oğlunun ya da kızının çocuğu

Amca oğlu: Ego'ya göre erkek kardeşinin oğlu

Amca kızı: Ego'ya göre babanın erkek kardeşinin kızı

Teyze oğlu: Ego'ya göre annenin kız kardeşinin oğlu

Teyze kızı: Ego'ya göre annenin kız kardeşinin kızı

Dayı oğlu: Ego'ya göre annenin erkek kardeşinin oğlu

Dayı kızı: Ego'ya göre annenin erkek kardeşinin kızı

Hala oğlu: Ego'nun babasının kız kardeşinin erkek çocuğu

Hala kızı: Ego'nun babasının kız kardeşinin kız çocuğu

Yeğen: Kardeşlerin, kardeş çocukları

Evliliğe Dayalı Akrabalık Terimleri

Dünür: Evli çocukların ailelerinin birbirlerine göre durumları

Kayınbaba: Evlilerin eşlerinin babası (Kaynata)

Kaynana: Evlilerin eşlerinin annesi (Beyana)

Karı: Evli çiftlerden kadının erkeğe göre durumu

Koca: Evli çiftlerde erkeğin kadına göre durumu (Gişi, bey, herif, bizimki, çocukların babası, adamım).

Yenge: Amca, dayı, kardeş karıları

Gelin: Dünür evinde oğlan eşleri

Damat: Dünür evinde kız eşleri (Güvey)

Elti: Evli kadının kocasının kardeşlerinin karıları

Görümce: Evli kadının kocasının kız kardeşleri

Kayınbirader: Evli çiftlere göre eşlerin erkek kardeşleri (Kayınço)

Baldız: Evli çiftlerden erkeğe göre eşinin kız kardeşleri

Enişte: Teyze, hala ve bacı kocaları

Bacanak: Kız kardeşlerle evlenen erkeklerin birbirlerine göre durumları

Bacanak: Kardeş kızlarıyla (amca, teyze, hala, dayı) evlenen erkeklerin birbirlerine göre akrabalık durumları

Kuma: Aynı zamanda birden fazla eşle evliliklerde ikinci kadını tanımlayan terim

Sonradan Kazanılan Düzmece Akrabalık Türleri

Sütkardeş: Ayrı analardan doğup, analardan biriyle emişen çocuklar

Sütanne: Doğurmadığı bebeyi sütüyle besleyen anne

Sütnine: Emzirdiği (başkasına ait) çocuğun çocuğuna karşı emzirenin durumu

Kankardeş: Birbirinden birer damla kan yalayarak kardeşlik üzerine ant içen birey

Yolkardeş: Özellikle Alevi topluluklarında birbirleriyle Dede (dinsel önder) (Musahip) önünde yapılan bir törende
dostluk üzerine ant içen aileler

Ahiretkardeş: Öte dünya düşüncesine dayalı bir dostluk antlaşması yapan iki birey


Sağdıç: Evlilik hazırlığında güveyin yakın dostu, sırdaşı, arkadaşı, hocası; evli, deneyimli, yaşdaş erkek.

Yenge: Evlilik hazırlığında gelinin yakın dostu, sırdaşı, arkadaşı, hocası; evli, deneyimli, yaşdaş kadın.

Oğlan Yengesi: Düğünde oğlan evi yengelerinin (kadınlarının) yöneticisi.

Kına Yengesi; Düğünde geline kına yakan ve kız evi kadınlarının (yengelerinin) yöneticisi.

Kına-anası: Küçük kız çocuğunu giydirip, kınalayan ve ona anası kadar sahip olmaya söz veren kadın.

Ad-babası: Bebeğin ezanla kulağına adını okuyan (takan) birey

Kirve: Sünnetteki erkek çocuğu kucağında tutan, sünnet düğünü harcamalarında aileye katkıda bulunan birey.

Türkçe Betimleyici Akrabalık Sözcüklerinin Sınıflayıcı Olarak da Kullanılanları

Baba: Baba adam : Baba gibi çok verip az isteyen, özveri sahibi önder birey.

Ana: Toprak ana, anayol, ana direk, anayasa, ana sorun vb. Üretken, besleyen, doyuran, özveri sahibi.

Amca: Babanın erkek arkadaşları; baba gereksinmesini kısmen üstlenen; yardım, ilgi beklenen birey.

Teyze: Annenin kadın arkadaşları; anne görevini kısmen üstlenen: yardım,ilgi, şefkat beklenen birey.

Dayı: Annenin erkek arkadaşları; sırt veren, kayırma beklenen birey. Kabadayı, mert. gözü pek adam.

Enişte; Karısı bacı kabul edilen evli erkek ya da akrabadan (köyden) kız alan erkek.

Kayınbirader (Kayınço): Bacısı güzel; ergen kız kardeşi olanlara yakıştırılan ad.

Bacanak: Aynı akrabadan ya da aynı köyden kız alan erkekler.

Yenge: Erkekler için kardeş yarısı yerine geçen kadınlar.

Abla: Bacı yerine konulan; yaşça büyük kız ve kadınlar.

Ağabey (abi, aga): Yaşça ve de başça büyük erkekler.

Kardeş: Cins ayrımı yapılmadan kardeş yerine konulan birey. Kardeş payı eşit pay, kardeşçe (kavgasız, döğüşsüz
eylem).

Bacı: Yaşça küçük ya da eşit kız ve kadınlar.

Ağa: Varlıklı, otorite sahibi, önder, ağabey.

sponsorlu bağlantılar