sponsorlu bağlantılar
Ayan meclisi (meclis-i ala / meclis-i vala / meclis-i vükela): I. Meşrutiyette üyeleri padişah tarafından belirlenirdi ve mebusan meclisinden daha üstün yetkilere sahipti. II. Meşrutiyetle birlikte Ayan meclisi üyeleri mebusan meclisi tarafından belirlenmeye başlandı.

Mebusan meclisi (Milletvekili meclisi): I. Meşrutiyette Ayan meclisinden daha aşağıdadır. I. Meşrutiyette Mebusan meclisi tarafından hazırlanan kanunlar ayan meclisinin onayından geçerdi. II. Meşrutiyette ise Ayan meclisi önüne gelen kanunları sadece şeklen inceleme yetkisine sahipti. Yani sadece yürürlülükteki kanunlarla çelişip çelişmediğini kontrol ederdi. Bir nevi günümüzdeki Anayasa Mahkemesinin görevini üstlenmişti.

Padişah: I. Meşrutiyette çok geniş yetkilerle donatılmıştı. Meclisi açma-kapama yetkisi vardı. Önüne gelen kanunları sınırsız bir şekilde veto edebilirdi. Ancak II. Meşrutiyetle birlikte yetkileri daraltılmıştır. Önüne gelen kanunları 2 kez veto edebilirdi. 3. Kez kanun aynen geldiyse onaylamak zorundaydı. Yine meclisi açma ve kapama yetkisi de belirli ve zor şartlara bağlanmıştı.

sponsorlu bağlantılar