sponsorlu bağlantılar
Mustafa Kemal, Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Bu okulda öğrenci iken İstibdat İdaresine karşı şüphe uyandırdığından Saray'da sorguya çekildi ve Şam'daki 5 nci Ordu emrine verildi. 11 Ocak 1905


5 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, Kolağası (Kd.Yzb.) rütbesine terfi ettiği gün. 20 Haziran 1907


Mustafa Kemal, Hareket Ordusu Subayları ile, Selanik. 1909


Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Mücahit Bedevi Kuvvetleri önünde emirlerini yazdırırken, Derne. 1912

Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta arkadaşları ile birlikte. 1912


Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır.

11-12 Mayıs 1914


6 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, Sofya'da Ataşemiliter... 1914

7 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, 3 ncü Kolordu Erkânı ile... 1915Kurmay Albay Mustafa Kemal, Çanakkale'de...1915


8 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Çanakkale'nin cehennemi andıran savaşlarında her zaman askerleri ile beraber siperlerde olan Mustafa Kemal...1915II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal, Diyarbakır'da Avusturya Macaristan otomobil kolunu denetlerken...Nisan 1917


9 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal her zaman askeri ile beraberdir. Her fırsatta ve en duyarlı günlerde birliklerinin başında ve yanındadır... 1917


10 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, Liman Von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandığı gün... 31

11 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken...

31 Ekim - 13 Kasım 1918

12 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, yaverleri ile beraber. Salih Bozok, Şükrü Tezer, Cevat Abbas Gürer... 1918
Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ettiği gün, yaverleri

Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürer'le...

8 Temmuz 1919


13 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) topladığı Erzurum'da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla...


14 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Sivas Kongresi günlerinde...Heyeti Temsiliye'ye birlikte seçildiği arkadaşlarından Hüseyin Rauf Orbay ve Bekir Sami Kunduh beylerle Sivas'ta.
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi üyeleri ile. Oturanlar sağdan sola; Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ahmet Rüstem, Bekir Sami Kunduh, Kadı Hasbi, Mustafa Kemal, Şeyh Hacı Fevzi, Rauf Orbay, Ömer Mümtaz, arka sıralarda; Hâmi Danişmend, Recep Zühtü, Hüsrev Gerede, Ruşen Eşref Ünaydın, Nizamettin Bey, Mazlum Bey, Küçük Ethem Bey ve yaver Muzaffer Kılıç... Eylül 1919

15 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi Bahriye Nazırı (Bakanı) Salih Hulusi Paşa (Kezrak)'yla görüşmek üzere Amasya'ya giderken Tokat'ta karşılanışı. Sağında Heyeti Temsiliye üyesi Bekir Sami Kunduh, solunda Hüseyin Rauf Orbay, Ruşen Eşref Ünaydın ve yaveri Cevat Abbas Gürer. 17 Ekim 1919

16 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Kuvayı Milliye'den düzenli orduya geçiş günlerinde yakın arkadaşlarıyla Ankara'da at yarışlarında (30 Ekim 1920). O gün Kars'ın alındığı haberi Ankara'ya ulaşmıştı. Oturanlardan soldan sağa; Alb. Abbas Bey, Alb. İsmet (İnönü), Mustafa Kemal, Alb. Refet (Bele)

17 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal, cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönü'nün trenini beklerken...4 Aralık 1920
Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında dinlenirken...12 Şubat 1921


18 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Süvari Tümen Komutanı
Bnb. İbrahim Çolak, Çankaya'da... 4 Haziran 1921


19 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mustafa Kemal, İnönü Savaşları sonrası
İsmet Paşa'yla Çankaya'da ...
4 Haziran 1921


20 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Ankara Anlaşması'nın görüşmeleri için gelen Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Bnb. Sarou Eskişehir'de. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa tören birliğini selamlıyorlar... Haziran 1921
Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe'de... 10 Eylül 1921Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe'de... 10 Eylül 1921

21 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Rus ve Azerbaycan Heyetleri ile Afyon Çay'da denetimde... 30 Mart 1922


22 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Ilgın manevralarında... 1 Nisan 1922Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Ilgın manevralarında Türk Ordusu'nu selamlıyor...
1 Nisan 1922
Sakarya adını verdiği atıyla... 1922

23 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sabahı
Afyon Kocatepe'de... 26 Ağustos 1922
Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmir'e geliyor... 10 Eylül 192224 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

[Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken... 16 Ocak 1923


25 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte... 17 Ocak 1923

26 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, arkasında eşi Latife Hanım... Şubat 1923


27 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Ankara'da Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte... 10 Şubat 1923


28 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Ankara'da Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte... 10 Şubat 1923

29 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım'la Adana'da...
15 - 17 Mart 1923


30 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım'la Adana'da...
15 - 17 Mart 1923


31 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Latife Hanım'ın ailesinin Ankara'yı ziyaretlerinde. Sağdan sola; Latife Hanım, Baba Uşşakîzâde Muammer Bey, Baldız Vecihe Hanım, Kayınvalide Adviye Hanım, Atatürk, Baldız Rukiye Hanım...
8 Temmuz 1923


32 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Aile Efradı ile Çankaya'da... 1923


33 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı gün TBMM 'nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı'na seçtiği
Gazi Mustafa Kemal... 27 Kasım 1923


34 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, yakın silah arkadaşı İsmet Paşa ile...
Kasım 1923

35 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir'de...
1 Ocak-2 Şubat 1924


36 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmasını yaparken, Kastamonu'da...
23 Ağustos 1925


37 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Aynı günlerde şapkasıyla Kastamonu'da... Ağustos 1925


38 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu seyahati dönüşü Çubuk'ta karşılayanlarla...1 Eylül 1925

39 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mersin'den dönen Başbakan İsmet Paşa'yı Ankara istasyonunda karşılarken...5 Nisan 1926


40 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Bursa'da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) topluluğunun verdiği konserden sonra bir genç kızla... 29 Mayıs 1926


41 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Mareşal Mustafa Kemal, Ankara yakınlarındaki I. Ordu manevralarında... 8 Ekim 1926


42 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul yatında dinlenirken...1 Temmuz 1927


43 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Büyük Nutkuna başlarken...
15 - 20 Ekim 1927


44 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci büyük kongresinde
Büyük Nutkunu okurken...
16 Ekim 1927


45 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı


Gazi Mustafa Kemal, Şeref Tribününden töreni kabul ediyor.
Yanında TBMM Başkanı Kâzım Özalp ve
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak...
29 Ekim 1927


46 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Ankara Okullarının
jimnastik gösterilerini seyrederken...
10 Mayıs 1928

47 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nin 3 ncü kuruluş yıldönümünde Afgan Kralı Amanullah Han ve Eşi ile... 21 Mayıs 1928


48 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Afgan kralı Amanullah Han'la Başbakan İnönü'nün tenis oynayışlarını seyrederken... 24 Mayıs 1928

49 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Afgan kralı Amanullah Han'la... Mayıs 1928

50 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yla İzmit Garı'nda trende...
5 Haziran 1928

51 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

II. Süvari Tümen Komutanı Tümgeneral M. Aşir Atlı ve İzmit İl Jandarma Alay Komutanı Alb. H. Fikri Tolon tarafından İzmit'te karşılanırken... 5 Haziran 1928


52 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

L'illustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli sayısının kapağında Başöğretmen Atatürk'ün yeni Türk harflerini
tanıtan bu fotoğrafı yer almıştır...


53 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Kayseri Cumhuriyet Halk Fıkrası (Partisi) binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönü'yle yeni Türk harflerini tanıtırken...
20 Eylül 1928


54 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Ankara Palas'ta verilen bir çocuk balosunda çok sevdiği Türk çocukları arasında. Atatürk'ün solundaki çocuk Ömer İnönü'dür...
23 Nisan 1929


55 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal Çiftlik'te... 14 Temmuz 1929


Cumhuriyet Bayramı'nda şeref tribününde.Yanında TBMM Başkanı Kâzım Özalp, Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak görülmekte...
29 Ekim 1929

56 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Ankara Palas'ta kostümlü Cumhuriyet Balosu'nda... 29 Ekim 1929

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızının nişan töreninde... 20 Aralık 1929

Gazi Mustafa Kemal Prof. Afet İnan'ın "Kadın Hakları" üzerine verdiği konferansta... 3 Nisan 1930


57 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Yalova İskelesinde... 15 Haziran 1930


58 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

29 Ekim 1930


59 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal TBMM 'de konuşurken... Kasım 1930

Kayseri Lisesi öğrencileri arasında... 18 Kasım 1930

Yurt gezilerinde, Tokat'ta bir köylü vatandaşın derdini dinlerken... 21 Kasım 1930


60 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Gazi Mustafa Kemal, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve

Yaver Rusuhi ile Samsun'da... 25 Kasım 1930

61 - Atatürkün Hayatının Resimli Anlatımı

Samsun Lisesinde öğrencilerle ders dinlerken... 26 Kasım 1930

Gazi Mustafa Kemal, Samsun'da bir ortaokulun Coğrafya dersinde...
26 Kasım 1930

sponsorlu bağlantılar