sponsorlu bağlantılar
Fiilleri,sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri değişik yönlerden etkileyen,sınırlandıran kelimelere zarf denir.

Çok konuşanları sevmezler.
zarf fiilimsi

Zarflar kendi aralarında beşe ayrılırlar.

1.Durum(hal) zarfları:

Eylemin nasıl yapıldığını,ne durumda olduğunu belirten sözcüklere durum zarfı denir.
Mehmet dayı ata yavaşça yaklaştı.

2.Zaman zarfları:

Eylemin anlamını,zaman kavramıyla sınırlayan zarflara zaman zarfları denir.
İzmir treni biraz önce geldi.

3.Miktar zarfları:

Bir fiilin,fiilimsinin,sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar bakımından sınırlayan ya da belirten sözcüklere miktar zarfı denir.
Derslerine az çalışıyorsun.

4.Yer-yön zarfları:

Fiillerin yerinden çok yönünü belirten zarflara yer-yön zarfları denir.

Misafirleri hemen içeri alın.

5.Soru zarfları:

Fiilleri soru yoluyla belirten ve gördüğümüz diğer zarf çeşitlerini buldurmaya yarayan zarflara soru zarfları denir.

1.'Türk dili güzel kelimeleri mutlaka yaşatmıştır.'
Cümlesinde kaç zarf vardır?
a)1 b)2 c)3 d)4

2.Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?
a)Önlük b)Kömürlük
c)Gözlük d)İnsanlık

3.
Sular akar taşa taşa
Yiğitler girer savaşa
Haber eyle Hasan paşa
Sefer döndü mü döner mi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Adlaşmış sıfat b)Sıfat
c)İsim d)Zarf

4.'Boyları bir görünüyor onların.'
Cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?
a)Sıfat b)İsim
c)Zamir d)Zarf

5.'Damlaya damlaya göl olur.'
Atasözündeki ikilemenin türü nedir?
a)İsim b)Sıfat
c)Zarf d)Fiil

CEVAPLAR:1-A,2-D,3-B,4-D,5-C

sponsorlu bağlantılar