sponsorlu bağlantılar
Yamuk

Yamuk, iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen. Paralel kenarlara "taban" öteki kenarlara "yanal kenar", tabanlar arasındaki uzaklığa da "yükseklik" denir. Yamuğun yanal kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçası "orta taban" adıyla anılır ve uzunluğu, öbür iki tabanın uzunlukları toplamının yarısına eşittir. Yamukta yanal kenarlara komşu açılar bütünlerdir. Yanal kenar uzunlukları eşitse "ikizkenar yamuk", bir yanal kenar tabanlara dikse "dik yamuk"tan söz edilir. Taban uzunlukları a ve c, yüksekliği h olan bir yamuğun alanı (a+c)h/2, köşegenlerin orta tabanda ayırdığı parçanın uzunluğu (a-c)/2'dir. Bir üçgeni, herhangi bir kenarına paralel olarak kesen bir doğru, üçgeni bir yamuk ve daha küçük bir üçgene ayırır. Yamuk denince normal olarak dışbükey yamuk akla gelir. İçbükey yamuk (yıldızıl yamuk) anlatılmak istendiğinde, bu, özel olarak belirtilir. Yıldızıl yamuk, bir üçgenin, herhangi bir köşesinden itibaren uzatılan kenarlarının, üçüncü kenara paralel bir doğruyla kesilmesinden oluşur ve alanı, kendisini oluşturan iki üçgenin alanları toplamıdır. Yıldızıl yamukta yanal kenarlara komşu açılar eştir.

1. İki kenarı birbirine paralel olan dötgene yamuk denir.
2. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları, diğer kenarlara ise yamuğun yan kenarları denir.
3. [AD]'nın orta noktası E, [BC]'nin orta noktası F ise [EF]'na orta taban denir.

İsim: 4btkc.png
Görüntüleme: 69617
Büyüklük: 2,4 KB (Kilobyte)


Özellikler

1. [AB] // [DC]

Name:	4btl4.png 
Views:	71540 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538
2. [EF] orta taban, |AB|= a, |CD|= c ise |EF|= (a+c)/2

İsim: 4btlk.png
Görüntüleme: 67542
Büyüklük: 1,8 KB (Kilobyte)

3. ABCD yamuğunda [AC] ve [BD] köşegen;

Name:	4btm3.png 
Views:	68704 
Size:	8,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29540

Yamukta Açılar

Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikiz kenarlık verilmiş ise de açıortay elde ederiz.

Name:	4btl4.png 
Views:	71540 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538

Yamuğun Alanı

ABCD yamuk, [KH]9 - Yamuk ve Yamuğun Özellikleri [AB], |AB|= a, |DC|= c ve |KH|= h ise;

Name:	4btmt.png 
Views:	67163 
Size:	4,7 KB (Kilobyte) 
ID:	29541


Name:	4btnu.png 
Views:	67933 
Size:	9,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29542

İkizkenar Yamuk

Paralel olmayan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.

İsim: 4btph.png
Görüntüleme: 66255
Büyüklük: 2,5 KB (Kilobyte)


Özellikler

1. Taban açıları eşittir.

Name:	4btq2.png 
Views:	66549 
Size:	1,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29545

2. Köşegenleri eşit uzunluktadır.

3. [DH]
İsim: 9.jpg
Görüntüleme: 586
Büyüklük: 874 Byte[AB], [CK] İsim: 9.jpg
Görüntüleme: 586
Büyüklük: 874 Byte[AB]

İsim: 4btr5.png
Görüntüleme: 65901
Büyüklük: 866 Byte

Name:	4bts9.png 
Views:	66317 
Size:	3,1 KB (Kilobyte) 
ID:	29546


4. ABCD ikizkenar yamuk, [AC]
İsim: 9.jpg
Görüntüleme: 586
Büyüklük: 874 Byte[BD] ve yamuğun yüksekliği ise;

ikizkenar yamuk


Dik Yamuk

Yan kenarlarından biri tabana dik olan yamuğa dik yamuk denir.

Name:	4bttt.png 
Views:	69053 
Size:	6,4 KB (Kilobyte) 
ID:	29547
sponsorlu bağlantılar