sponsorlu bağlantılar
Bir ya da birkaç sesten (ünlü ve ünsüz) oluşan ve bir solukta çıkarılan ses öbeği. Türkçede her hecede yalnız bir ünlü, yerine göre bir ya da birkaç ünsüz vardır. Bir hece içinde en az bir, en çok da dört harf bulunur. Heceler başlıca altı grupta toplanabilir. 1) Bir ünlüden oluşan hece. 2) Bir ünlü, bir ünsüzden oluşan hece. 3) Bir ünsüz, bir ünlüden oluşan hece. 4) Bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan hece. 5) Bir ünlü, iki ünsüzden oluşan hece. 6) Bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan hece. Türkçede iki ünsüzle başlayan ve içinde hiç ünlü bulunmayan hece yoktur. Arapça ve Farsça gibi kimi dillerde hecelerin ses değeri ayrıdır. Türkçede bütün heceler aynı değerdedir.


isim, dil bilgisi Arapçahic¥¢
1 . Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem:

"Okumak sözünde üç hece vardır."- .

2 . (edebiyat) Hece ölçüsü:

"Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı."- M. And.

Birleşik Sözler

hece ölçüsü
hece taşı
hece vezni
hece yutumu
açık hece
kapalı hece
orta hece düşmesi
uzun hece
vurgulu hece
vurgusuz hece
sponsorlu bağlantılar