sponsorlu bağlantılar
Name:	Rehber Ogretmen.jpg 
Views:	1778 
Size:	10,1 KB (Kilobyte) 
ID:	31168

İşin Doğası

 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilendirilmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru karar verebilme becerilerini geliştirmelerine yardım eder.
 • Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönlenmelerine yardımcı olur.
 • Gözlem, olay kaydı (anektod), dereceleme ölçekleri, otobiyografi, sosyometri tekniği gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur.
 • Örencilerin meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilendirilmelerini sağlar.
 • Bireysel olarak ve / veya grupla görüşme (psikolojik danışma) yapar, danışanı dinle, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ev çözüm yolu bulmasında yardımcı olur.
 • Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler.
 • Öğretmenlere, rehberlik görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olur.
 • Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar.
 • Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

Kariyer Olanakları

 • Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
 • Lisans eğitiminden sonra mastır ve doktora eğitimi alarak öğretim üyesi olabilirler.

İstihdam

 • Yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
 • Resmi ve özel okullarda, dershanelerde rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler.
 • Özel sektörde, insan kaynakları biriminde çalışabilirler.

Gereken Kişilik Özellikleri

 • Rehber Öğretmen olmak isteyenler, sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, düşüncelerini başkalarına açık biçimde aktarabilen, insanlarla iyi iletişim kuran, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolarlı bulmaya çalışan, sosyal bilim ve sosyal yardım alanlarına ilgili, kendini geliştirmeye açık, sevecen, hoşgörülü, dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren, yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Benzer Meslekler

 • Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Pedagog.

Eğitim

 • Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.

Okutulan dersler ; eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel derslerin yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik, psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin özürlü çocukların eğitimi gibi dersler okutulmaktadır.
sponsorlu bağlantılar