sponsorlu bağlantılar
Büyüklüklerine Göre

PAN - Personal Area Network
LAN - Local Area Network
MAN - Metropolitan Area Network
WAN - Wide Area Network
VPN - Virtual Private Network
CAN - Controller Area Network
SAN - Storage Area Network

Topolojilerine Göre

Yıldız (Star) Topolojisi
Ağaç (Hiyerarşik) Topolojisi
Halka (Ring) Topolojisi
Ortak Yol (BUS) Topolojisi
Örgü (Mesh) Topolojisi
Gelişmiş Yıldız Topolojisi

Ortamlarına Göre


Ethernet
Token Ring
FDDI
ATM