sponsorlu bağlantılar
Türklerin Anadoluya Yerleşmesini Sağlayan Savaşlar

Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4 yüzyılda Hunlar, 6 yüzyılda Sibir Türkleri yapmıştır Ancak bu akınlar yerleşme amaçlı değildi.Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır 11 yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla akınlara başlamıştır

Pasinler Savaşı (1048)
Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapıldı

Nedeni; Bizanslıların Türklerin Anadolu'ya girmelerini engellemek istemeleridir
Savaşı Selçuklular kazanmıştır Bizans'ın Anadolu otoritesi zayıflamıştır

NOT: Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır

Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)
Büyük Selçuklu Devleti (Alp Arslan) ile Bizanslılar (Romen Diyojen) arasında yapılan bir savaştır

Sebebi; Bizans'ın Anadolu'ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleridir
Savaşı Selçuklular kazandı

Sonuçları; Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar, Türkiye Tarihi başladı, Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı, Bizans baskısı sona erdi, Bizans Avrupa'dan yardım istedi bu da Haçlı Seferleri'nin başlamasına neden oldu, Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu

NOT: Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar

sponsorlu bağlantılar