sponsorlu bağlantılar
Litosfer(Taş Küre):
Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir.

Hidrosfer(Su
Küre): Çevremizde akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında da su bulunmaktadır. Bunların
hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.

Atmosfer(Hava Küre):
Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.

Biyosfer(Canlılar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla
birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar.


Coğrafyanın Doğal Sistemlerle İlgilenen Dalları

Doğal ortamın unsurları ile doğal ortamda meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:

Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi): Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkilerini araştıran fiziki coğrafya dalıdır.

Hidrografya(
Sular Coğrafyası): Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını konu alan fiziki coğrafya dalıdır.

Klimatoloji (İklim Bilimi): Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını araştıran fiziki coğrafya dalıdır.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası):
Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını bunların özelliklerini, diğer coğrafi faktörlerle ilişkilerini ve yeryüzündeki dağılışını inceleyen fiziki coğrafya dalıdır

sponsorlu bağlantılar