sponsorlu bağlantılar
Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

Siyasi Haritalar

* Siyasi Haritalar (İdari Bölünüş): Ülke, bölge ve illerin sınırlarının gösterildiği haritalardır.

Fiziki Haritalar

* Fiziki Haritalar : Yeryüzü şekillerinin gösterildiği haritalardır. Çeşitli metotlarla yüzey şekilleri gösterilir. (İzohips, renklendirme, tarama gibi)

İklim Haritaları

* İklim Haritaları : Üzerinde iklim elemanlarının gösterildiği haritalardır. (Sıcaklık, yağış, basınç, rüzgar vs) Kullanım amaçlarına göre haritalar farklı özellik göstermelerine rağmen, haritanın türü ne olursa olsun, harita üzerinde uzunluk ve alan ölçümü yapılır. Coğrafi konum ve yön belirlenebilir.

Beşeri ve Ekonomik Haritalar

* Beşeri ve
Ekonomik Haritalar : Üzerinde; nüfus, yerleşme, yol, tarım ürünleri, ticaret, gibi beşeri ve ekonomik faaliyetlerin gösterildiği ardır.

Özel Haritalar - Askeri Harita

* Özel Haritalar : Sadece belli bir meslek grubuna ait bilgilerin gösteren haritalardır. Askeri haritalar, tıp haritaları gibi.

Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri

Haritalar ölçeklerine göre üçe ayrılır.

* Büyük Ölçekli Haritalar:
1/200.000 ve daha büyük ölçekli haritalardır. Bu haritalar dar alanları ayrıntılı olarak gösterirler.

* Orta Ölçekli Haritalar:
1/200.000 - 1/800.000 ölçekli haritalarla bunlar arasında kalan haritalardır.

* Küçük Ölçekli Haritalar
1/1.000.000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Çok geniş alanları ayrıntısız olarak gösterirler.

sponsorlu bağlantılar