sponsorlu bağlantılar
Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri


1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır

2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar

3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir

4-Bebek ölüm oranı düşüktür

5-Yaşam standardı yüksek yaşam süresi uzundur

6-Okuryazar oranı yüksektir

7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır

8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır

9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir

10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir

11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır
sponsorlu bağlantılar