sponsorlu bağlantılar
1. Dua
İnsan hayatının en değerli anı, Yüce Allah'a yönelip O'nunla baş başa kaldığı zamandır. Allah ile baş başa kalmanın en güzel yolu duadır. "Dua, ibadetin özüdür."

Duanın
Faydaları:
Dua, Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. Duadan uzak kalmak, kişinin yaratıcı ile bağının zayıflamasına sebep olur. Dua ile yaşamak, Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır.

Dua, kişiye Allah'la birliktelik bilinci kazandıran ve müminin zamanını manen diri yaşamasını sağlayan bir disiplindir.

Dua ile mümin, zamanı diri tutar. Dua ile iç içe yaşayanın her anı ve her davranışı bilinç yüklüdür. Allah'ın rahmeti böyle bir mümini sarar. Artık o, günlük hayatının her aşamasında Rabbini unutmaz. Hangi işle uğraşırsa uğraşsın, kalbi ve gönlü Rabbi ile beraberdir.

Hiç kimsenin sesimizi duymayacağı yerde sesimizi duyan, hiç kimsenin bizi göremeyeceği yerde bizi gören, hiç kimsenin yardım edemeyeceği durumlarda bize yardım edebilecek olanın rahmet ve sevgisine ulaşmaktan daha öte bir mutluluk düşünülebilir mi? İşte dua, bu sevgi ve rahmet kaynağına bağlanma başvurusudur.

Dua Etmemizin Hayatımızdaki Anlam ve Önemi Nedir?

Dua, yakınlık ve sevgi temeli üzerine kurulan, insan ile Allah arasında bir iletişimdir. Dua, insanın Allah'la olan iletişimini, sevgi ve yakınlık üreterek sürekli geliştirme, iç dünyasını zenginleştirme imkanı verir. Bu durum insanı varlıkları sevmeye, onlar hakkında iyi dileklerde bulunmaya yöneltir.

İnsanın yaratılışında güven, sevgi, tanınma, bağlanma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsanın doğasında bulunan bu ihtiyaçların tatmin edilmesi gerekir. Bu nedenle dua, insanın sevgi, güven, vb. ihtiyaçlarını karşılar ve onun mutlu olmasına katkı sağlar.

Dua eden insan, Allah'ın üstün gücü ve insana verdiği değer karşısında ona olan ihtiyacını kalbinin derinliklerinde hisseder. Böylece Allah'a sevgisini ve saygısını somut bir şekilde gösterir. Bu durum onu Allah'a yakınlaştırır. İnsanın Allah ile arasındaki iletişimi daha canlı ve sürekli hale gelir.

Yüce Allah'ın işitiyor olması ve duaları kabul etmesi insana güç verir, onun cesaret ve enerjisini artırır. Dua zihinsel ve bedensel değişikliğe neden olur. İnsan orada kendini görür. Ne olduğunun farkına varır. Hatalarını, gururunu, hırsını, bencilliğini görür ve bütün içtenliği ile daha iyi olana yönelir. Her türlü zorluk, sıkıntı ve tehlikelere karşı sabır kazanır. Karşılaştığı problemleri daha akılcı bir şekilde çözme imkânı bulur.

Dua Allah İle İnsan Arasındaki İletişimi Nasıl Sağlar?


Allah'ın niteliklerinden birisi de kendisine yalvaranların isteklerine karşılık vermesidir. Yüce Allah Kur'an'da bizden dua etmemizi istemekte ve dua edenlere karşılık vereceğini belirtmektedir.

Dua insan ile Allah arasındaki iletişimi sağlayan en önemli ibadettir. Bu nedenle ibadetlerin özü ve en değerlisidir. İnsan hangi dilde ve ne şekilde dua ederse etsin, Allah onu duyar ve dualarını kabul eder. Duanın içten, samimi, bilinçli, sürekli olması gerekir. İnsan, sevinçli-üzüntülü, mutlu-mutsuz olduğu anlarda her zaman ve her yerde dua edebilir. Bir başka varlığa ihtiyaç duymadan, Allah'la aracısız iletişim kurarak isteklerini kendisi iletebilir.

Dua; insanın, Yüce Allah'a seslenmesi, ondan dilekte bulunması, sevincini, üzüntüsünü onunla paylaşmasıdır. Sevinçli anlarımızda Allah'a dua eder, şükür ve minnet duygularımızı belirtiriz. Örneğin; bir nimete kavuştuğumuzda "Allah'a şükürler olsun", bir kimse bize bir iyilik yaptığı zaman "Allah razı olsun", çok sevdiğimiz bir kimseyi gördüğümüzde "Şükür kavuşturana", yeni bir elbise giyen bir kimseye "Güle güle iyi günlerde giyin", evlenen bir kimseye onun mutluluğunu paylaşmak için "Bir yastıkta kocayın" deriz. Bunlar günlük yaşamımızdaki dualarımızdan bazılarıdır.

Allah'a inanan kimse başına bir sıkıntı geldiğinde, bunlardan kendisini kurtaracak olanın Allah olduğunun bilinciyle dua eder, böylece içimiz rahatlar, yüzümüz aydınlanır, mutlu oluruz. Allah'ın her zaman insanları koruyup yardım ettiğini bildiğimiz için, "Allah'ım bana yardım et", "Allah kazadan, beladan (kötülüklerden) korusun", "Allah sabır versin", "Allah acil şifalar versin", "Allah rahmet eylesin" gibi duaları günlük yaşamımızda kullanırız.

sponsorlu bağlantılar