sponsorlu bağlantılar
3.Sıcaklık :

Sıcaklık çözünürlüğü değişik biçimde etkiler. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır.Örneğin 1 atm basınçta 1 L suda 0 de 21.48 ml çözüne bilen H2 gazı 20 C de 18.19ml ; 100 C de 16ml çözünebilir.

Gaz ------------------------------> Gaz (suda) + Enerji

N , H , O gibi gazlar suda tepkime vermeden ,sıvıdaki boşluklara yerleşerek çözünür . Oysa SO , CO , NH , HCI , HF gibi gazlar su ile tepkime vererek çözündükleri için suda çok çözünürler ve bunların çözünürlüğü sıcaklıktan çok etkilenir. NH , CO suyu uzun süre kaynatarak uzaklaştırılabilirler. Ama HCI+su ve SO +H O karışımları belli oranın üstünde azeotropik karışım oluştururlar.

Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi

Katıların çoğunun sudaki çözünürlüğü sıcaklık artıkça artar .Ancak çözünürlüğü sıcaklıkla pek az değişen (NaCI , NaCrO...) sıcaklık artıkça azalan (Ca(OH) , CaSO ...) önce artıp sonra azalan (Na SO ...) maddeler vardır.

Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi

Bazı sıvı-sıvı karışımların çözelti oluşturması sıcaklığa bağlıdır.

Örneğin su ve fenol 68 C nin üstünde her oranda karışırlar.

Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini, çözünmenin endotermik ya da ekzotermik oluşuna göre kestirmemiz Le Chatelier ilkesi sağlar buna göre bir madde ısı acığa cıkartarak çözünüyorsa sıcaklık alçaldıkça çözünürlük artar , sıcaklık artarsa çözünürlük azalır.

X+Isı X(aq) Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar
Y Y(aq) +ısı Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.

sponsorlu bağlantılar