sponsorlu bağlantılar
Yerden şekildeki gibi düşey olarak yukarıya doğru atılan bir cisim; atıldığı andan itibaren yer çekimi kuvvetinin etkisiyle düzgün yavaşlar. Hızı bir an sıfır olduktan sonra aynı ivme ile düzgün hızlanarak atıldığı yere geri döner.

Öyleyse yukarıya doğru düşey atış hareketi; yer çekimi kuvvetinin etkisinde düzgün yavaşlayan harekettir.

Hareket denklemi;
Aşağıdan Yukarıya Doğru Düşey Atış Konu Anlatımı


V = V0 - gt ---> Hız denklemi

h = V0 . t - ½ gt'2 ----> Yol denklemi

V = √V0 - 2gh

Hareket yavaşlayan bir hareket olduğundan belli bir süre yükselecektir. Yükselme süresine çıkış süresi ve bu süre içinde aldığı yola da maksimum yükseklik denir. Çıkış süresi ve maksimum yükseklik:

tçık = V0 / g ,
hmax = V02 / 2g bağıntıları ile verilir.


Aşağıdan Yukarıya Doğru Düşey Atış


Uyarılar:

Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinde;

I. Cismin hızı, alacağı yol, çıkış süresi ve maksimum yükseklik kütlesinden bağımsıdır.

II. Çıkış süresi iniş süresine eşittir. Ayrıca cisim yörüngesi üzerindeki iki nokta arasını çıkarken ve inerken eşit zamanlarda alınır.
Aşağıdan Yukarıya Doğru Düşey Atış 2


tOC = cismin O' dan C' ye varış süresi
tCO = cismin C' den O' ya dönüş süresi
tAB = cismin A' dan B' ye varış süresi
tBA = cismin B' den A' ya dönüş süresi
tBC = cismin B' den C' ye varış süresi
tCB = cismin C' den B' ye dönüş süresi
olmak üzere tOC = tCO ; tAB = tBA , tBC = tCB , tAC = tCA , tOA = tAO olur.

III. V= √ v02 - 2gh bağıntısına göre; cisim yolu üzerindeki bir noktadan yukarıya ve aşağıya eşit büyüklükteki hızlarla geçer. Bu özelliğe bağlı olarak cisim atıldığı noktaya ilk hızına eşit ve zıt yönde bir hızla çarpar.

IV. Cismin ivmesi her an yer çekimi ivmesine eşittir. Tepe noktasında hızı sıfır olduğu halde, ivmesi yer çekimi ivmesine eşittir.

V. Düşey doğrultuda hareket etmekte olan bir sistemden bir cisim bırakılırsa; cisim bırakıldığı anda yerdeki gözlemciye göre; sistemin hızı ile atılmış bir cisim gibi davranır.

VI. Atıldığı yere düşen cismin hızındaki değişimin büyüklüğü 2V0 dır. Bu değişim g, t, h dan bağımsızdır.(g ≠ 0)

sponsorlu bağlantılar