Yatay Atış Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yatay Atış Nedir?

 1. sponsorlu bağlantılar
  Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak V0 ilk hızıyla atılan cisimlerin, yere varıncaya kadar yaptığı bileşik harekete yatay atış denir. V0 hızıyla yatay atılan bir cisme etkiyen tek kuvvet, yer çekimi kuvvetidir. Tabii burada hava sürtünmelerini yok sayıyoruz. Yer çekimi kuvveti, V0 hızına dik olduğundan bu hızı değiştirmez.

  Bu nedenle cisim yatay doğrultuda sabit hızlı bir hareket yapar. Düşey doğrultuda ise yer çekiminin etkisiyle düzgün hızlanır. O halde yatay atış hareketinin bileşenleri, yatayda düzgün doğrusal hareket. düşeyde ise serbest düşmedir. Bu etkilerle cisim eğri boyunca hareket eder.

  İsim: yatay-atis-1.jpg
Görüntüleme: 5709
Büyüklük: 5,0 KB (Kilobyte)


  Hareketin Özellikleri:

  • Kütleye bağlı değildir.
  • Yatay hız sabit ve V0'a eşittir.
  • Düşey hız her saniye g kadar artar.
  • Herhangi bir andaki hız, yörüngeye teğettir.
  • Cismin yere varış süresi, atılış hızına bağlı değildir. Sadece atılış yüksekliğine bağlıdır.
  • Cisim, yere t sn'de varmışsa bu süre içinde x yolunu V0 sabit hızıyla gider, H yüksekliğini de serbest düşmeyle iner.


  Hareketin Özellikleri:


  Yatay Atış Formülleri:
  Cisim, hareketini tamamladıktan sonra enerjisi korunduğundan;

  Yatay Atış Formülleri:


  DENEYİN YAPILIŞI:

  yatay hareket deneyi

  Yukarıdaki deney düzeneği kurulur ve h1 , h2 yükseklikleri ölçülür. Daha sonra ağır olan bilye, A noktasından bırakılır. Bilye B noktasında yatay atış hareketine başlar ve C noktasında bitirir. Bu işlem 5 kez tekrarlanıp, 5 adet x uzaklığı ölçülür ve ortalaması alınıp Xteorik değeriyle karşılaştırılır.

  Yatay Atış Nedir?Deneyin ikinci kısmında, yatay atış hareketini, şekildeki silindir platformda yapacağız. Hafif olan bilye, silindir platformdaki hortumun yukarıdaki ucundan bırakılır. (A) Bilye, B noktasında yatay atış hareketine başlar ve C noktasında bitirir. Bu iş lem de 5 kez tekrarlanıp, 5 adet x değeri ölçülür ve aynı şekilde ortalama alınıp xteorik değeriyle karşılaştırılır.

  Deney Sonucunda Elde Edilen Değerler:

  Deney Sonucunda Elde Edilen Değerler:


  SONUÇ VE YORUM: Yapılan deney sonucunda; yatay platformda Xort = 22.12 cm, silindir platformda Xort = 19.36 cm olarak hesaplanmıştır. Bu X değerlerinde; yatay platformda % 41, silindir platformda % 49 hata payı saptanmıştır. Bu hata, yatay platformda, bilyenin tam h1 yüksekliğinden bırakılmamış olması, silindir platformda ise bilyenin hortumun içinden geçerken maruz kaldığı sürtünme kuvveti olabilir. Çünkü bilyenin hortum içinden geçerken izlediği belli bir doğrultu yoktur.

  Ayrıca her iki düzenekte de yer çekimi ivmesi etkisini unutmamamız gerekir. Hesaplamalarımız- da yer çekimi ivmesini a = 9.81 m/s2 aldığımız halde Kırıkkale'nin ivmesi aynı değerde değildir. Atılan cismin kütlesinin bu hatada hiçbir etkisi yoktur. Bu sonucu, enerjinin korunumundan da çıkartabiliriz; Ep (mgh1) = Ek (1/2 mV2) olduğundan ve m'ler birbirini sadeleştirdiğinden yatay atış hareketinde kütle önemsizdir. Her iki platformda da bilye B noktasından çıktığı anda hava sürtünmesiyle karşılaşır.

  Bu kuvvet, % hatada çok çok ufak değişmeler yarattığından biz bu işlemi yapmıyoruz. Bu deneyde h2 yüksekliğinin artması, X uzaklığının artmasına; aynı şekilde h2 yüksekliğinin azalması, X uzaklığının azalmasına neden olur. Çünkü yere varış süresi, atılış hızına bağlı değil, sadece atılış yüksekliğine bağlı ise t'nin X'le doğru orantılı olduğunu göz önünde bulundurursak h2'deX'le birlikte artar veya azalır diyebiliriz.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2012-11-19 #2
  Harika bir konu
  Okunma: 7286 - Yorum: 1 - Amp