sponsorlu bağlantılar
İş yapabilme yeteneği ya da sığasına enerji denir. Bir sarmal yayda ya da devinim halindeki bir cisimde olduğu gibi, maddeyle bağıntılı halde bulunabilir; ışık ya da boşluk içinden geçen öteki elektromagnetik ışınım türlerinde olduğu gibi, maddeden bağımsız durumda da olabilir. Enerjinin boyutları, işin boyutlarıyla aynıdır; klasik mekanikte iş, kütle (m) ile uzunluğun (l) karesinin çarpımının, zamanın (t) karesine oranı (ml2 /t2) olarak tanımlanır. Bu, kütle büyüdükçe ya da devindiği uzunluk arttıkça ya da devinimim süresi kısaldıkça, yapılan işin ya da enerjinin artacağı anlamına gelir. Enerji çoğunlukla, kilogram metre, joule, erg, BTU, kilovat saat gibi iş birimleriyle ifade edilir.

Enerji korunumu yasası doğadaki tüm olgular için geçerlidir; buna göre doğada gerçekleşen tüm değişimler sırasında, toplam enerji miktarı değişmez. Enerji, belirli bir sistemde, birçok değişik biçimde bulunabilir ve enerjinin korunumu yasası çerçevesinde, bir biçimden ötekine dönüştürülebilir.

DÜNYADA KULLANILAN ENERJİ KAYNAKLARI

* Kütle çekimi enerjisi
* Kinetik enerji
* Isı enerjisi
* Elektrik enerjisi
* Kimyasal enerji
* Işınım enerjisi
* Çekirdek enerjisi
* Kütle enerjisi
* Güneş enerjisi
* Yıldız enerjisi
* Nükleer enerji
* Termik Enerji
* Hidroelektirk enerjisi


sponsorlu bağlantılar