sponsorlu bağlantılar
DİRENÇLERİN BAĞLANMASI :

Elektrik devrelerinde birden fazla direnç bulunabilir. Bir devredeki dirençler birbirleriyle seri, paralel veya karışık denilen biçimlerde bağlanmış olabilir. Böyle bir devrede hangi dirençten ne kadar akım geçeceğini, dirençlerin her birinin uçları arasındaki potansiyel farkını bulmak için eşdeğer direnç denilen bir kavram kullanılır.

Devredeki dirençlerin yerine kullanılabilecek tek dirence EŞDEĞER DİRENÇ denilir. Eşdeğer Direnç, diğerlerinin ayrı ayrı sahip oldukları işlevlere tek başına sahiptir.

DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI

Biçimine dönüşür. Seri bağlamada Eşdeğer Direnç, dirençlerin toplamına eşittir. Bu sonucunda yorumu: R1'in ucuna R2 eklendiğinde, akan elektronların aşması gereken direnme artarak R1 + R2 olmuştur.
Bu bilgilerle örnekteki devrede eşdeğer direnç:

DİRENÇLERİN PARALEL BAĞLANMASIİsim:  formul-1.png
Görüntüleme: 6787
Büyüklük:  1,4 KB (Kilobyte)

biçimine dönüşür. Potansiyel farkların eşitliği nedeniyle paralel bağlı dirençlerin eşdeğer bağıntısı şu şekilde oluşur:

İsim:  formul-2.png
Görüntüleme: 6768
Büyüklük:  1,3 KB (Kilobyte)

Örnekteki dirençlerin eşdeğeri de şu şekilde bulunur:

İsim:  formul-3.png
Görüntüleme: 6817
Büyüklük:  1,6 KB (Kilobyte)


Paralel dirençlerin eşdeğeri, dirençlerin her birinden daha küçük oluyor. Çünkü bu tür bir bağlamayla akan elektronlara, her direncin tek başına sağladığı kesitten daha genişi sağlanmış olur. Üreteçten geçen akımın şiddeti de şudur:

İsim:  formul-4.png
Görüntüleme: 6782
Büyüklük:  1,7 KB (Kilobyte)


Dirençlerden geçen akımların şiddetleri de şöyle hesaplanır:

İsim:  formul-5.png
Görüntüleme: 6841
Büyüklük:  2,1 KB (Kilobyte)


Bundan da çıkarılması gereken sonuç; dirençlerden geçen akımın şiddeti dirençlerin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Direnci büyük olandan daha az akım geçer.

Direnç Bağlantıları Örnekler Ve Çözümleri

Direnç Bağlantıları Örnekler Ve Çözümleri 1


Direnç Bağlantıları Örnekler Ve Çözümleri 2
Direnç Bağlantıları Örnekler Ve Çözümleri 3

sponsorlu bağlantılar