sponsorlu bağlantılar
Sulu çözeltilerinde (H+)verebilen bileşiklere asit adı verilir.Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu ,salça,sirke,yoğurt,kola,elma,limon ve süt gibi besin maddelerinin yapısında bir miktar asit bulunur.
Bazı önemli asitlerin adları ve kimyasal formülleri şöyledir.

Asidin adı kimyasal formülü

Hidroklorik asit HCI

Nitrik asit HNO3
Sülfürik asit H2SO4
Asetik asit CH3COOH
Formik asit HCOOH
Fosforik asit H3PO4
Karbonik asit H2CO3

Asitlerin bazı özelliklerini aşağıdaki deneylerle anlatmaya çalışalım

Deney:Asitlerin elektrik akımını iletmesi

Araç ve gereçler:sülfürik asit,su,2 adet bakır elektrot,bağlantı kabloları,beherglas,1,5 voltluk ampul,duy ve güç kaynağı

Deneyin yapılışı:beherglasa 100cm3 su koyunuz suyun üzerine yavaş ve dikkatli davranarak 10cm3 kadar sülfürik asit dökünüz.bir cam çubukla karıştırarak çözelti haline getiriniz .2 tane bakır elektrotu birbirlerine temas etmeyecek şekilde çözeltiye batırınız.bağlantı kablolarını bağlayarak deney düzeneğini meydana getiriniz güç kaynağını açarak deneyi gözleyiniz.

Gözlem ve sorular:Ampul yanıyor mu? Güç kaynağının voltajını arttırarak deneyiniz. Elektrotları çözeltiden çıkartarak deneyi sürdürünüz.Ampulün yanıp yanmadığını gözleyiniz

Sonuç :elektrotlar ,çözeltiden çıkarıldığı zaman devredeki ampul yanmamaktadır.Çözelti içinde iken yanmaktadır.Bu olay ,asit Çözeltilerinin elektrik akımını ilettiğini gösterir.

Asitlerin genel özellikleri

1 sulu çözeltilerinde (H+)iyonu verir

2 mavi turnusol kağıdını etki ederek kırmızıya dönüştürür.

3 sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

4 seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir. Örneğin:elmada malik asit, limonda sitrik asit.....gibi

5 Metallere etki ederek hidrojen gazı çıkarırlar. metallere etki ederek onların yapılarını bozar.

6 maddeler üzerinde yakıcı etkileri vardır. Örneğin ;karıncada formik asit bulunur. Karınca ısırdığı zaman yakıcı etki yapar


sponsorlu bağlantılar