Kimya Ders Notları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kimya Ders Notları

 1. sponsorlu bağlantılar
  MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir.

  HACİM :Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri : m3 ,dm3, cm3 , mm3 , Lt

  KÜTLE:Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri : kg , gr

  EYLEMSİZLİK:Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş olduğu tepkiye denir.

  AYIRTEDİCİ ÖZELLİK:Maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle , erime noktası , donma noktası , kaynama noktası , yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir.

  ÖZKÜTLE: (Yoğunluk):Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Birimleri : gr/cm3

  SAF MADDE
  :Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Doğada 2 çeşit saf madde vardır.

  1-ELEMENT :Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) , karbon (C )

  2-BİLEŞİK:İki veya daha fazla türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su ( H2O )
  KARIŞIMLAR

  KARIŞIM:
  İki veya daha fazla saf maddenin değişik oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Kum ve su karışımı. Karışımlar istenilen oranda yapılabilir. Yani rastgele yapılabilir. Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki sınıfta incelenir.

  1-HOMOJEN KARIŞIMLAR: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. Örneğin ; çözeltiler , alaşımlar, gaz karışımları vb.

  2-HETEROJEN KARIŞIM: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır.

  a-)SÜSPANSİYON :Bir katının , bir sıvı içerisinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan sistemlerdir. (Katı + Sıvı karışımlar) Örnek olarak ; şeker-su karışımı.
  b-)EMİLSİYON :Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir.(Sıvı + Sıvı karışımlar) örnek: su-zeytinyağı.
  c-)ADİ KARIŞIM . İki veya daha fazla katı maddenin karıştırılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir. (Katı + Katı karışımı) Örnek olarak ; kum ve taş karışımı.

  Karışımların özellikleri

  1- Karışımları istediğimiz maddelerle yapabiliriz.
  2- Karışımları istediğimiz oranlarda yapabiliriz.
  3- Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
  4- Homojen veya heterojen olabilir.
  5- Belli bir formülleri yoktur.
  6- Saf değildirler.
  7- Karışımı oluşturan bileşenler her oranda karıştırılabilir.

  ELEMENT
  Tek cins atomdan oluşmuş saf maddelere element denir. Örnek olarak demir(Fe) , bakır(cu) , vb.
  · Saf yapıdadırlar bu nedenle belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  · Homojendirler.
  · En küçük yapıtaşları atomlardır.
  · Kimyasal ve fiziksel yolarla daha küçük parçalara bölünemezler.
  · Reaksiyonlara girerek bileşikleri oluştururlar.
  · Doğada bulunan elementler 3 grupta incelenir. Bunlar : metal , ametal ve soygazlardır.

  BİLEŞİKLER
  İki veya daha fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek , kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örnek olarak iki hidrojen atomu(H) ve bir oksijen(O) atomu birleşerek H2O(su) bileşiğini oluştururlar.
  · Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler.
  · Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.
  · Bileşiklerin özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına molekül denir.
  · Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur.
  · Kendini oluşturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.
  · Bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit kütle oranları vardır.
  · Bileşikler formüllerle gösterilir.
  ÖRNEK: I. Saf madde olması
  II. Kendinden başka maddelere ayrışmaması.
  III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşması.
  IV. Elektriği iletmesi.
  Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri bir maddenin kesinlikle element olduğunu belirler.
  CEVAP : I. Saf maddeler element ve bileşik olabilir.
  II. Kendinden başka maddelere ayrışmayan maddeler elementlerdir.
  III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşan maddelere bileşik denir.
  IV. elektriği ileten maddeler metal veya eloktrolit çözeltiler olabilir.
  O halde doğru cevap sadece II. seçenektir.

  Fiziksel değişme:
  Maddenin molekül yapısı bozulmadan oluşan değişmelerdir. Maddenin şekli değişir. Madde katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Isı etkisi ile bir halden başka bir hale dönüşebilir. Bunların hepsi fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişmenin temel özelliği, maddenin tekrar eski haline dönebilmesidir. Eritilen mumun sonra donarak eski haline gelmesi vb.

  Kimyasal değişme:

  Maddenin molekül yapısındaki değişikliklerdir. Bu değişmelerde madde yeni özellikte başka maddelere dönüşür. Moleküller oluşurken, atomların özellikleri değişir.

  2Hidrojen + Oksijen = Su

  Hidrojen ve oksijen yanıcı ve yakıcı maddelerdir fakat su ne yanıcı ne de yakıcıdır. Kağıdın yakılması, un helvası yapımı, mumun yanması, demirin paslanması, sütün yoğurda dönüşmesi, birer kimyasal değişmedir. Kimyasal değişme sonrası eski madde yok olur. Başka bir örnek yanan kağıt kimyasal değişmeye örnektir.

  Devamı ektedir

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 3321 - Yorum: 0 - Amp