Absorbsiyon Soğutma Prosesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Absorbsiyon Soğutma Prosesi

 1. sponsorlu bağlantılar
  Absorsiyonlu soğutucu, değişik basınç seviyelerin de soğutucunun buharlaşma ve yoğuşma yoğuşma işlemlerinin gerçekleşmesi ve de mekanik sıkıştırmalı soğutucularda olduğu gibi buharın sıkışmasına dayanan çevrim sonucu oluşan ısı transferi prensibiyle çalışmaktadır,

  İki çevrim aasındaki fark, absorbe çevriminde mekanik sıkıştırmalı çevrimde kullanılan komprasör yerine ısı ile çalışan generatör ile basınç farkının yaratılmasıdır.( fiziko - kimyasal proses )

  Absorbsiyon Soğutma Prosesi

  Basit tek etkili absorbsiyon sistemi

  Basit tek etkili absorbsiyon sistemi şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.

  Şekil 1. Basit tek etkili absorbsiyon sistemi

  Sistemin çalışan akışkanını soğutucu solüsyonu ce birbiri ile yüksek kimyasal benzerlikte olan absorberdan oluşur. Isı, soğutucu ve absorberın ayrıştığı yer olan generatörde solüsyona eklenir. Li - Br sistemlerinde olduğu gibi saf absorber materyali uçucu olmayana kadar çevrim için yeterli olmaktadır. Ancak amonyak - su sistemlerinde saf absorber materyali uçucu olana kadar damıtma cihazına ihtiyaç vardır. Çünkü soğutucu tamamen absorberdan ayrılmış olmalıdır, yoksa evaparatördeki buharlaşmaya engel olur. Tekrar üretilen absorber normalde azda olsa soğutucu içerir. Eğer absorber materyali katılaşma eğiliminde ise Li - Br Su sisteminde olduğu gibi, saf absorber materyalini her seferinde çözülmüş şekilde tutmak için yeterli soğutucuya ihtiyaç vardır. Genel pratik uygulama generatör içinde aşırı ısınmadan kaçınarak tekrar üretilen absorberın kristalleşmesini engellemek için içindebir miktar absorberın kalmasına izin verilir.

  Buharlaşan soğutucu konderserde suya dönüştükten sonra ısısı soğutma kulesinden atılır. Daha sonra yüksek basınç ( generatör ve kondenser ) kısımı düşük basınç evapartörüne doğru genişler. Buradan da soğutucu buharlaştırıcısı ile ortam soğutulur.

  Performans İşlevleri

  Absorbsiyonlu soğutucunun soğutma kapasitesi ve soğutma tesir katsayısı, soğutma suyu sıcaklığı ve soğutama kulesi suyunun sıcaklığı gibi çalışma şartlarına göre değişiklik gösterir. Şekilde bu şematik olarak göstrilmektedir.

  Absorbsiyonlu soğutucunun temel giriş çıkışları

  Şekil 2. Absorbsiyonlu soğutucunun temel giriş çıkışları

  Operasyon şartlarına göre absorbsiyonlu soğutucunun soğutma kapasitesi ve soğutma tesir katsayısının değişiminin denklemsel biçimlenmiş halinin en genel ve ampirik şekli ise şöyledir.

  Y = A + Bx + Cx2 (1)

  Burda (Y) absorbsiyonlu soğutucunun soğutma kapasitesini yada soğutma tesir katsayısını göstermektedir.
  (x) ise konderser suyu sıcaklığı yada soğutma suyu debisi gibi bağımsız operasyon koşullarını simgelemektedir.

  Tek etkili absorbsiyonlu soğutucu

  Tek etkili absorbsiyonlu soğutucular genellikle iki bölümden meydana gelir. Birincisi yüksek basınç (absorber ve evaparatör kısmından), ikinciside alçak basınç (generatör ve kondenser ) bölümünden meydana gelir.


  Materyal ve Enerji Dengesi

  Şekil 2' de absorbsiyonlu soğutucunun temel giriş çıkışları gösterilmiştir.

  Girenler şöyle olmaktadır.
  1. Genellikle düşük basınçlı buhar şeklinde yada sıcak su formunda olan enerji kaynağından alınan termal enerji.
  2. Ortamdan alınan düşük sıcaklıktaki tremal enerji.
  3. Absorbsiyon çevriminde, absorberı ve soğutma sıvısını sirküle edebilmek için gerekli olan elektrik enerjisi.

  Çıkanlar ise şöyledir.
  Termal enerjinin çıkışı orta derecedeki sıcaklık düşümünden elde edilir. Basit enerji dengesi bize göstermektedir ki, sıcaklık düşümünü buhar yada sıcak su kaynağından elde edilen enerji girdisinin toplamına eşit olmaktadır.

  Ticari literatüre göre iyi bir tek etkili absorbsiyonlu soğutucunun soğutma tesir katsayısı 0.6 - 0.65 arasındadır. Soğutma tesir katsayısı yardımcı kondenser suyu dolaşımı soğuk su sikülasyonun için nede soğutma kulesi fanları için gerekli enerjiyi içermez.


  Devamı ektedir.

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 1875 - Yorum: 0 - Amp