Kayserinin Tarihi Geçmişi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kayserinin Tarihi Geçmişi

 1. sponsorlu bağlantılar
  Kayseri İli, Kültepe kazılarında yapılan araştırmalar, çevrede M.Ö. 3.500 yıl öncesine kadar uzanan bir yerleşme bölgesi çıkarmaktadır. Bu kazılarda ele geçenler ilk Tunç Çağı'nın izlerini taşır. Ayrıca, Eğriköy höyüğü, Fraktin, Şimşekkaya, Erkilet, Taşçı, Yağmurluköy vc Hanyeri'nde yapılan kazı1arda, buradaki insanlık tarihinin çok eskilere gittiğinden söz edilmektedir.

  Kayseri ve çevresindeki yazılı tarih ise, Asur Ticaret Kolonilerinin bu çevreye gelmeleri ve M.Ö.2500 yıllarına doğru da Hitit İmparatorluğu'nun yerleşmesiyle başlar ve kanisti adıyla şehir kurulur.

  Kayseri, bu dönemde Hitit Halkı'nın yerleşme alanıdır ve sık sık da, Ege Göç Kavimleri'nin işgallerine uğramaktadır. Hititlerin bu bölgedeki etkinlikleri, M.Ö. 900 yılı dolaylarında Tabal Krallığı'nın kurulmasıyla yeni bir şekil alır. Artık, çevrenin etkinliği de artmaktadır. Eğe çevresinden, Suriye bölgesinden, hatta Batı'dan gelen ticaret kervanlarının önemli uğrak yerlerinden birisidir. Geç Hitit Dönemi diye de adlandırılan bu devirde, söz sahipliği Asurlular'ın elindedir. Ancak, bunların etkinlikleri de fazla sürmez. M. Ö. 612'de Med'1er, Asurluların çevredeki etkinliklerine son verirler. Bunun peşinden çevrede Kilikya Devleti kurulur. Bunun ömrü de uzun olmaz. M. Ö. 550'de pers'1er Med yönetimine son vererek kendi devletlerini kurarlar. Şehrin adı Mazaka olur. Pers'1erin bu bölgeye gelip yerleşmelerinden sonra şehir Mazak adını alır. Ba adı alasıya kadar Kayseri'nin adı Kanisti'dir. L.Dareios döneminde bu bölgede Kapadokya Karallığı'nın etkinliği artar. Ne var ki, bu da uzun sürmez ve M.Ö. 334'te Makedonyalılar Persler'i yenerek bölgeye yerleşirler.

  İskender'in ölümünden sonra bölge yine el değiştirir ve bu defa M.Ö.280'de Persler yeniden Kapadokya Krallığını kurarlar. Kayseri, Pers Kralı IV. Ariaretes Esebes'in döneminde ''Evsebia'' adını alır. Pontus Krallığı kendi hükümranlığını ilari eder. Bunun hemen arkasından, birkaç yıl sonra Roma orduları görüldü. Romalılar'ın buradaki söz sahipliği fazla sürmedi. Romalılar geri çekilirler ve şehirde Kapadokya Hükümdarlığı'nın yönetimi hakim olur. Bunların etkinliği de pek fazla devam etmez. O dönemin istilaları, mevcut kavimlerin birbiri aleyhine seyrettiği için, Kayseri bunun dışında kalamaz. Bu defa, M. Ö. 77'de ermeni Kralı Dikran şehri yağmalar. 9 yıl sonra da yani M.Ö. 66'da Romalı Paypeius, kendilerine bağlı bir devlet kurar. M. S .17 . Yılında ise Kayseri ve çevresi Kapadokya hakimiyetinden tamamen çıkarak Rom,alıların denetimine geçer. Şehir, Kapadokya'nın son kralı Arkilaius zamanında Kaisaraeia'' adını alır. Bu günkü adının da buradan geldiği bilinmektedir.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-18 #2
  6 - Kayserinin Tarihi Geçmişi
 3. 2006-11-18 #3
  34 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

  35 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 4. 2006-11-18 #4
  36 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

  37 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 5. 2006-11-21 #5
  Kayseri

  Mazaka, Kaisareia, Kayseri... 6000 yıllık bir şehir... M.Ö. 2000 yıllarında Anadoluya gelen Hititler, Kayseri yakınlarında Kültepeyi (Kaniş) kurmuş. M.Ö. de Mazaka adıyla Bağımsız Kapadokya Krallığının başkenti olan şehirde inanmayacaksınız belki ama 400 bin kişi yaşıyordu. M.S. 1782 de Roma eyaleti olan bölgenin başkenti olan şehrin adı artık Kaisareiadır. Bizans, 691 ve 721 yılları arasında Arap akınlarına uğrayan kent 1071 de Selçukluların egemenliğine geçer. Şehir daha sonra sırasıyla Danişmendliler, Moğollar, Eretna Beyliği ve 1398 yılında da Osmanlıların yönetimine geçer.

  Nihayet 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri Karamanoğulları''ndan alarak Osmanlılara bağlamıştır. Osmanlılar zamanında Kayseri, 1511''de Şahkulu ve Celali isyanları, 16. yy. sonrası Karayazıcı isyanı, 1624''te de Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi önemli siyasi olaylara sahne olmuştur.

  18. yüzyılda ise, devletin sıkıntılarından faydalanarak hanedan ailelerinin ortaya çıkması, eşkiyanın artması şehrin sosyal ve ticart hayatını etkileyen en önemli olaylardır. Bu arada, şehir 1717 ve 1835 yıllarında iki büyük zelzele geçirmiş, harap olmuştur. Kayseri, XIX. yüzyıl sonlarında Ankara vilayetine bağlı Kayseri Sancağı''nın merkezi olmuştur.

  Kurtuluş Savaşı sırasında Develi''nin Bakırdağ bucağı bir süre Fransız işgali altında kalmıştır. Yunanlıların Haymana''ya kadar ilerlemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Temmuz 1921''de hükümet merkezinin Kayseri''ye taşınmasına ve Ankara halkının da Kayseri''ye göç etmesine karar vermiştir. Kayseri''deki lise binası TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir.

  Kayseri bağımsız sancak merkezi iken; 1924 Anayasası ile vilâyet yapılmış, Cumhuriyet''in ilk yıllarında 39.500 nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur. Kayseri Tayyare Fabrikası ile 1935''te Sümerbank Bez Fabrikası''nın kuruluşu, Kayseri''yi bir sanayi şehri yapmıştır. Daha sonra 1950''li yıllarda şehirde büyük bir imar faaliyeti yapılmış, Türkiye''de ilk defa "Sanayi Sitesi" kurulmuş, birçok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu''nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir.

 6. 2006-12-04 #6
  hey gidi günler o gördüğünüz kaleye çıkmış adamım ben babam çıkarmıştı dün gibi hatırlıyorum
 7. 2006-12-10 #7
  466 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 8. 2007-02-06 #8
  168 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

  169 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 9. 2007-03-07 #9
  187 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 10. 2007-03-16 #10
  470 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 11. 2007-03-19 #11
  575 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 12. 2007-05-25 #12
  1237 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 13. 2007-06-06 #13
  185 - Kayserinin Tarihi Geçmişi
 14. 2007-08-15 #14
  769 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 15. 2007-11-29 #15
  2572 - Kayserinin Tarihi Geçmişi
  2573 - Kayserinin Tarihi Geçmişi

 16. 2009-10-05 #16
  " KAYSERİ ile özdeşleşen ürünleri pastırma, sucuk ve mantı düzenlenecek bir festivalle tüm dünyaya tanıtılacak. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, kente özgü yiyecekler pastırma, sucuk ve mantının tanıtımı amacıyla daha etkin bir çalışma yürüteceklerini bildirdi. Etkin tanıtım çalışması çerçevesinde geleneksel yiyeceklerin ilk hecelerinden oluşan ‘Pasuma' adıyla festival düzenleyeceklerini belirten Kilci ‘İlk etkinlik mayısta Pasuma adıyla bugün hizmete açılan Pastırmacılar Parkı'nda festival düzenlemek olacak. Böylece hem patenti odamızda olan ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacak hem de sektördeki üreticilerimize destek olacağız' dedi.


  Paris'in' Fransa'dan, İstanbul'un Türkiye'den önce anılmaya başlandığını dile getiren Özhaseki, ünlü şehirlerin de simgeleriyle dikkat çektiklerini ifade etti. Kayseri'nin simgelerinin de girişimciliği ve yiyecekleri olduğunu anımsatan Başkan ‘Dünyada bazı şehirler var ki bugün ülkelerinden önce anılıyorlar. Ünlü şehirlerde simgeler öne çıkıyor. Kayseri'nin de yurt çapında simgeleşmiş ürünleri var, ancak bunun yeterli olduğunu söylemek güç. Kayseri mantı, pastırma ve sucuğunu tanıtarak hem markalaşabilir hem de ekonomik kazancını artırabilir. Bu anlamda yapılan ve yapılacak çalışmaları destekliyoruz' dedi.

  Okunma: 7999 - Yorum: 15 - Amp