sponsorlu bağlantılar
"Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Çünkü sizler onları Allah'ın emanetiyle aldınız."
"Kadınlar hakkında size hayrı vasiyet ediyorum."
"İki zayıf hakkında sizi uyarıyorum: Yetim ve Kadın."
"Sizin hayırlı olanınız ailesine hayırlı olandır. Ben ailesine en hayırlı olanınızım."
"Kamil İmana sahip Müslüman ahlâken güzel olandır. En hayırlı mü'min de eşine karşı ahlâkı en iyi olandır."
"Cennet anaların ayakları altındadır."
"Hediyede çocuklara eşit davranın. Eğer ben birisini hediyede üstün tutacak olsaydım kızları tutardım."

kaynaklar
1. Abdülhalim Ebu Şakka, İslâm kadın Ansiklopedisi.

2. Abdülmelik el- Kasım, Peygamber Evinde Bir Gün.

3. Abdülaziz eş-Şennavi, Hanım Sahabiler.

4. Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem, Avdetu'l Hicap,

5. Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın.

6. Safiyyurrahman el- Mübarek Furi, Peygamber Efendimiz Hayatı ve Daveti.

sponsorlu bağlantılar