sponsorlu bağlantılar
Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus yirmi kadar sıfatlar vardır, beyan olunur:

1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir,

2. Şeriatının hükmü kıyamete değin bakidir,

3. Şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesh etmiştir,
şimdi onlar ile amel etmek caiz değildir,

4. Hâtemu'l-enbiyadır,

5. Şefaati ehl-i kebâire (büyük günah sahiplerine) ve ehl-i sağâire
(küçük günah sahiplerine) âmdır,

6. Validesinden sünnetli doğmuştur,

7. Tebevvül ve tağavvut ettikte (küçük ve büyük abdest bozdukta) yer
yutup misk gibi kokar idi,

8. Mübarek gölgesi asla yere düşmedi,

9. Önünden gördüğü gibi ardından dahi görür idi,

10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi

11. Mübaret cesedine müezziyat olan (eziyet veren) hayvanattan bir şey konmaz idi,

12. Asla ihtilam olmadı,

13. Her nereye gitmek murad eyleseler O'nun nur-ı pâki kendinden
evvel varır idi,

14. Her kimin yanına dursa mübarek boyu dört parmak yüksek gösterir idi,

15. O'nun üzerinden bir beyaz bulut eksik olmadı,

16. Salât-ı evvâbîn ve kuşluk ve teheccüd (gece) namazları O'na vacip
idi, bize sünnet oldu,

17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak O'nun şeriatıncadır,

18. Uyuşa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri
uyur kalpleri uyumaz,

19. Doğduğu gibi secdeye vardı,

20. O'nun vücud-ı pakı dünyaya gelmezden evvel şeyatîn (şeytanlar)
göklere çıkarlar idi, O'nun vücud-ı pakı dünyaya geldikten sonra şeyatîn
göklere çıkamaz oldu. Nice hasâis-ı Nebi (Peygamber'e mahsus haslet
ve özellikler) vardır,

sponsorlu bağlantılar