Kuran-ı Kerim Allah'ın Sözüdür - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kuran-ı Kerim Allah'ın Sözüdür

 1. sponsorlu bağlantılar
  Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak, "... Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı" (Nisa Suresi, 82) buyurmaktadır. Kuran'ın içinde yer alan her bilgi, bu İlahi kitabın bilinmeyen gizli mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşen ise, Allah'ın indirdiği bu İlahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah, Kuran'da bizlere şöyle bildirir:

  Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve Kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbidendir. Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Yunus Suresi, 37-3 )

  Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde O'na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2007-04-25 #2
  1. Aceb (hayret Verici)--- 72:1-2
  2. Adl... 6:115
  3. Ahsen el-Hadis (En Güzel Söz)---39:23
  4. Aliyy (Yüce)--- 43:4
  5. Arabiyy (Arapça)--- 39:28
  6. Aziz-41:41-42
  7. Belağ (tebliğ)--- 14:52, 50:45
  8. Besair--- 45:20
  9. Beşir--- 41:4
  10. Beyan--- 3:138
  11. Burhan--- 4:174, 6:149, 21:24, 25:33
  12. Büşra--- 27:2 !
  13. Doğruluk ve Adaletle Tamamlanmış--- 6:115
  14. El-Hadi--- 17:9
  15. Emir--- 65:5
  16. Furkan--- 2:185, 3:3-4, 25:1, 86:13
  17. Hablullah (Allahın Kulpu)--- 3:103
  18. Hakim--- 10:1
  19. Hakk--- 5:48, 11:120, 13:1, 17:81, 25:33, 47:2
  20. Hayr--- 16:30
  21. Hezl (şaka) olmayan--- 86:14
  22. Hüda ve Rahmet--- 2:2, 3:138, 6:157, 31:2-3, 72:13
  23. Hikmet---54:5
  24. İlim--- 2:145, 3:61, 13:37
  25. İman--- 3:193
  26. İmam--- 46:12
  27. Kasas--- 12:3
  28. Kavl--- 28:51
  29. Kayyım--- 18:1
  30. Kelam--- 9:69
  31. Kitab--- 2:2, 2:89, 4:105, 5:48, 32:2 44:1-3
  32. Kur'an--- 4:82, 12:2, 20:2, 27:6, 43:3, 56:77-80
  33. Mecid--- 50:1, 85:21
  34. Mev'iza (Öğüt)--- 10:57
  35. Mufassal (Açıklamış)--- 4:174, 12:111, 41:3-4, 86:13
  36. Muhkem--- 11:1
  37. Musaddık---2:41,91,97 3:3,39,50, 4:47, 5:46,48, 35:31, 46:30
  38. Mübarek--- 38:103
  39. Mübin (Apaçık)--- 5:15, 6:114, 43:2
  40. Müheymin (şahit, gözetleyici)--- 5:48
  41. Müteşabih--- 39:23
  42. Nebe (Haber)--- 78:1-2
  43. Nezir---41:4
  44. Nimet--- 2:211
  45. Nur--- 4:174, 5:15
  46. Rahmet--- 6:157, 7:52, 7:203, 10:57-58, 12:111, 16:64, 16:89, 17:82, 27:77
  47. Ruh--- 42:52
  48. Sıdk--- 39:23
  49. Suhuf-u Mükerreme (kerim kılınmış)---80:13
  50. Merfua(Yüceltilmiş)---80:14
  51. Mutahhar (Arınmış, Tertemiz)--- 80:14
  52. Şifa--- 10:57, 17:82, 41:44
  53. Tenzil--- 20:4, 56:80
  54. Urvetul Vüska--- 31:22
  55. Vahiy-21:45, 53:4
  56. Zebur--- 6:105
  57. Zikir (Hatırlatma, öğüt)--- 15:6, 15:9, 16:44, 21:50, 36:69, 73:19


 3. 2008-02-14 #3
  Bende yeni KUR'AN-I KERİM öğrenmeye başladım iki hafta oldu hakikattende çok doğru.İçimde bir heyecan,coşku,kendimi mutlu hissediyorum.İnşallah KUR'AN-KERİMe geçmeyi başarabilirim. ALLAHIN izniyle...
  Okunma: 2481 - Yorum: 2 - Amp