sponsorlu bağlantılar
İyelik zamirleri bir cisme sahip olunduğunu, bu cismin mülkiyetinin kişinin veya cismin kendisine ait olduğunu ifade eder. Genel anlamda, bir mülkiyet ifade etmeseler de önlerinde bulundukları isme bir bağlılık veya bağımlılığı dile getirirler. İyelik zamirler mutlaka ismin önünde yer alırlar ve artikeller gibi ismin hallerine göre değişirler. İyelik zamirleri şahıslara göre değişir;

ich - mein (benim)
du - dein (senin)
er - sein (onun )
sie - ihr (onun)
es - sein (onun)
wir - unser (bizim)
ihr - euer (sizin)
sie - ihr (onların)
Sie - Ihr (sizin)


  • Almancada „onun" anlamına gelen iki ayrı iyelik zamiri mevcuttur. Sein ve ihr. Bir şeye sahip olan ismin artikeli „der" veya „das" ise bir isim erkek ve canlıysa onun sahip olduğu ismin önüne „sein" iyelik zamiri gelmektedir. Bir şeye sahip olan kişi tanımlılığı „die" ise veya dişi bir canlıysa sahip olduğu ismin önüne „ihr" iyelik zamiri gelir.


Der Mann hat ein Buch. - sein Buch (onun kitabı)
Die Mutter hat ein Auto - ihr Auto (onun otomobili) gibi...


  • İyelik zamirleri önüne geldikleri ismin artikeline göre sonların takı alırlar. İyelik zamirleri bu özellikleriyle „ein" „eine" şeklindeki belirsiz artikellere benzerler. İsmin -i, -e ve -in hallerindeki çekimleri de yine bu belirsiz tanımlıkların aynısıdır. „mein", „dein", „sein"... şeklinde ana hallerinin sonuna bazı takılar eklenir. Aşağıdaki tabloda tüm kullanımları vardır.

sponsorlu bağlantılar