sponsorlu bağlantılar
Tanımlılıklara Almancada das Geschlechtswort da denir. Bir isimi öğrenirken onun tanımlılığını da tek bir sözcükmüş gibi birlikte ezberlemek gerekir. Çünkü her ismin tanımlılığı değişiktir. Örneğin, Frau ( kadın ) sözcüğünü öğrenirken die Frau olarak öğrenmeniz gerekir. Almancadaki bu artikeller belirli, belirsiz ve olumsuz belirsiz artikeller olmak üzere üçe ayrılır.

Artikelle türlü değişimlere uğrayabilir, çekimlenebilir. Artikel üç noktada gösterir bu değişimleri.

  1. Geschlecht des Subsantivs (İsmin cinsiyeti): İsmin cinsiyetine göre artikel der, die ve das olarak değişir.
  2. Numerus des Substantivs (İsmin Adeti): İsmin teklil veya çoğul halde bulunmasına göre tanımlık da değişir ve çoğulda die olur.
  3. Kasus des Substantivs (İsmin Hali): İsmin yalın hal veya -i, -e, -in hallerinden birinde bulunmasına göre artikeller değişir.

Der Bestimmte Artikel ( Belirli Artikeller ):
Belirli artikeller -der, -die ve -das'tır. Bu artikeller herhangi bir eşyanın değil, belirli ve bilinen bir eşyadan bahsedilirken kullanılır. Örneğin; das Auto dediğimiz de herhangi bir arabadan değil, iki tarafında bildiği bir arabadan bahsedildiği anlaşılmalıdır.

Der Unbestimmte Artikel (Belirsiz Artikeller):

Belirli hallerdeki isimlerin önünde der, die ve das artikelleri bulunur demiştik. Eğer söz konusu olan şey belirsiz bir şeyse, ein ve eine sözcükleri kullanılır. Bu sözcükler „bir" anlamına gelmektedir. Artikeli „der" olan bir sözcüğün belirsiz artikeli „ein" dır. Bir tablo yapalım;
der - ein
die - eine
das - ein

Örnek: „ein Auto" derken, bilinen bir arabadan değil de herhangi bir arabadan bahsedildiği anlaşılmaktadır.
Der Unbestimmte Artikel mit Verneinung ( Olumsuz ve belirsiz artikeller):
„Ein" sözcüğü olumsuz halinde „kein" olur ve „eine" sözcüğü de „keine" olur. Bu çekime de belirsiz ve olumsuz artikel çekimi denir.

Örnek;
das Auto - (bilinen, tanınan) araba
ein Auto - (bilinmeyen, herhangi bir) araba
kein Auto - (bilinmeyen veya herhangi bir) araba yok
anlamlarındadır.

sponsorlu bağlantılar