sponsorlu bağlantılar
Bu gruptaki zarflar, bir eylemin meydana geldiği zamanı tarif ederler. Bunlar çok çeşitli ve çok yönlüdür. Zaman zarflarını bu neden anlarına göre gruplara ayırıp incelemek gerekir.

Eylemin cereyan ettiği zamanı ifade eden zarflar
Bu zarflar "wann" (ne zaman?) sorusunun cevabını verirler.a. Belirli Zaman Zarfları

heute - bugün
morgen - yarın
gestern - dün
vorgestern - önceki gün
über morgen - ertesi gün
vorgestem morgen - önceki sabah
gestern morgen - dün sabah
heute morgen - bu sabah
heute abend - bu akşam
gestem mittag - dün öğleyin

Belirli bir gün veya belirli anını anlatan zarflar

am Tage - gündüz
am Morgen - sabahleyin
am Vormittag - öğleden önce
am Mittag - öğleyin
am achtmittag - öğleden sonra
am Abend - akşamleyin
in der Nacht - geceleyin
am Sonntag - pazar günü
eines Tages - bir gün
eines Morgens - bir sabah gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Sürekli tekrarlanan günler veya zamanları gösteren zarflar;

des Morgens - Sabahları
des Mittags - Öğleden önceleri
sonntags - pazarları
mittags - öğleleri
abends - akşamları gibi...

Geçen, içinde bulunan veya gelecek zamanlarla ilgili zarflar;

die vorige Woche - geçen hafta
diese Woche - bu hafta
voriges Jahr - geçen yıl
vor einer Minute - bir dakika önce
in 15 Minuten - 15 dakika içinde
in einer Woche - bir hafta içinde
nach 6 monaten - 6 ay sonra

b. Belirsiz Zaman Zarfları

Bu zarflar belirli bir tarih veya zamanı anlatmaz ve kesin olmayan zaman ölçülerini dile getirir:

einst - bir zamanlar
einstmals - bir zamanlar
damals - o zamanlar
anfangs - başlangıçta
zuerst - önce
vor kurzem - kısa süre önce
soeben - az önce
jetzt - şimdi
sofort - derhal
bald - yakında
dann - sonra
danach - ondan sonra
ehemals - eskiden
einmal - bir zamanlar
niemals - hiç bir zaman
früher - eskiden
neulich - kısa süre önce
bereits - henüz, yeni
gerade - az önce, hemen
augenblicklich - anında, şu an
gleich - derhal
künftig - gelecekte
später - sonra
endlich - nihayet


  1. Süre Bildiren Zarflar


Bu zarflar „wie lange" (ne kadar?), „seit wann" (ne zamandan beri) ve „bis wann" ( ne zamana kadar?) sorularına cevap verir.

Belirli Zaman Kavramları:

Ein Tag - bir gün
sechs Monate - 6 ay
hundert Jahre - yüz yıl
seit heute - bugünden beri
von morgen ab - yarından itibaren
seit Mai - Mayıs'tan beri
seit Ostern - Paskalya'dan beri
bis gestern - düne kadar
bis heute - bugüne kadar

Belirsiz Zaman Kavramları:

lange - uzun süre
beständig - sürekli
immer - her zaman, daima
tagelang - günlerce
underdessen - bu arada
inzwischen - bu arada
seitdem - o zaman beri
seit damals - eskiden beri
seit langer Zeit - uzun zamandan beri
bis Jetzt - şimdiye kadar
bis dann - o zamana kadar
auf immer - ilelebet
ewig - ilelebet, ömür boyu
zeitlebens - ömür boyu
wochenlang - haftalarca
vorläufig - şimdilik
seither - o zamandan beri

Zamanın Tekrarlanmasını İfade Eden Zarflar;

oft (sık sık)
immer wieder (devamlı)
mehrmals (defalarca)
jedesmal (her defasında)
täglich - her gün
alle Tage - her gün
Tag und Nach - sabah akşam

Örnek Cümleler;

Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und gehe abends um 10 Uhr ins Bett.
(Sabahları 7'de kalkıyorum ve akşamları saat 10'da yatıyorum.)

Dienstags und Freitags bin ich in der Schule.
(Salıları ve Cumaları okuldayım.)

Wir werden ihn niemals vergessen.
(Onu hiç bir zaman unutmayacağız.)

Er wird zeitlebens taub bleiben.
(O ömrü boyunca sağır kalacak.

sponsorlu bağlantılar