Dadaloğlu Şiirleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dadaloğlu Şiirleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  ASLIMI SORARSAN AVŞAR SOYUNDAN

  Aslımı sorarsan Avşar soyundan
  Ayrı düştüm aşiretten beyimden
  Pınarbaşı'ndan da beş yüz evinen
  Çıkıp da cana kıyanlardanım

  Çekerim çileyi böyl'olsun bugün
  Alırım mı sandın şol Kozan Dağın
  Biz bir kurt idik de Bozoklu köyün
  Ürkütüp sürüsün yiyenlerdenim

  Dadaloğlum der de böyle olmazdım
  Gördüğüm günlerin birini görmezdim
  Kavga kızışınca geri durmazdım
  Meydanda kardaşa kıyanlardanım


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-19 #2
  KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ

  Kalktı göç eyledi Avşar elleri
  Ağır ağır giden eller bizimdir
  Arap atlar yakın eder ırağı
  Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

  Belimizde kılıcımız Kirmani
  Taşı deler mızrağımın temreni
  Hakkımızda devlet etmiş fermanı
  Ferman padişahın, dağlar bizimdir

  Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice koçyiğitler yere serilir
  Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

 3. 2006-11-19 #3
  YÜCE DAĞ BAŞINDA KAMBER TAY OLUR

  Yüce dağ başında Kamber tay olur
  Korkarım ki emeklerim zay'olur
  Sevda sevda derler üç beş ay olur
  Bizim sevda senesini doldurur

  Arkını yaptım da suyu akmıyor
  Kahpe felek hiç yüzüme bakmıyor
  Çok yuva bekledim cücük çıkmıyor
  Boş yuva bekleyen yoz kuşa döndüm

  Şu felekle bir oyuncak oynadım
  Oynadım da oyunumda yenildim
  Farzını kıldım sünnetinde yanıldım
  Beş vakit namazı kılmışa döndüm

  Der Dadaloğlum da nedip n'etmeli
  Sözlerimi birem birem tutmalı
  Mirasçıya kalacak malı n'etmeli
  Üç beş oğlan olmadıktan gerü

 4. 2006-11-19 #4
  SANA DERİM HASAN KALESİ

  Sana derim Hasan Kalesi sana
  Alt yanında döğüş oldu, yön oldu
  Yiğit olan yiğit çıktı meydana
  Koç yiğitler arap ata bin oldu.

  Akşamki gördüğüm şu kara düşler
  Hesaba gelmedi kesilen başlar
  Eyerlen atımı küçük kardaşlar
  Hünkâr tarafından bize gel oldu.

  Akşamınan ikindinin arası
  Aldı beni şu düşmanın yarası
  Ecel geldi ölmemizin sırası
  Ağladı el-oba gözü kan oldu,

  Dadaloğlu'm der ki belim büküldü
  Gözümün cevheri yere döküldü
  Üçyüz atlı ile cenge çıkıldı
  Yüzü geldi iki yüzü dön oldu.

 5. 2007-03-06 #5
  YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEYİ DOLANDIM

  Yedi iklim dört köşeyi dolandım
  Meğer dünya her tarafta bir imiş
  Ben dünyayi Al'Osman'ın sanırdım
  Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

  İrili ufaklı insan piç oldu
  Onlar doğdu geçinmesi güç oldu
  Altı Arap atı şahbaz nic'oldu
  Mamur sandım yalan dünya çürümüş

  Okuduğun tutmaz oldu alimler
  Kalktı da adalet arttı zulümler
  Terlemeden mal kazanan zalimler
  Can verirken soluması zor imiş

  Kulak verdim dört koşeyi dinledim
  Meğer gıybetimi eden coğ imiş
  Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden
  Az yaşayıp dem sürmesi yeğ imiş

  Dadaloğlu'm der ki sözüm vasiyet
  Benim sözümü dinleyene nasihat
  Besmelesiz kazanılan piç evlat
  O da dünyada ziyankar imiş

 6. 2007-03-23 #6
  Bir Yiğit De Anasından Doğunca


  Bir yiğit de anasından doğunca
  Kur'ağaçta bir dal bitmiş gib'olur
  Yaşı varıp on beşine değince
  Yükünü kumaştan tutmuş gib'olur

  Aşıklar sazını eline alsa
  Güzeller perdesin yüzüne vursa
  Bir yiğit sevdiğin sesini duysa
  Gölde gövel ördek ötmüş gib'olur

  Eğlene bire de gönlüm eğlene
  Ay gele de orta yeri dolana
  Yiğidin sevdiği yanınd'olana
  Günde düğün bayram etmiş gib'olur

  Dadaloğlu'm der ki sözüm kayıran
  Çekip yırtıp bir yakadan ayıran
  Diyom muhanetten karın doyuran
  Eliyle ağu yutmuş gib'olur

  Yürü Yiğit Yürü Yol İlen Yürü


  Yürü yiğit yürü yol ilen yürü
  Ağustosta erir dağların karı
  Gayet güzel olsa yiğidin yârı
  O yiğit yanına nazınan gelir

  Yürü yiğit yürü yolundan kalma
  Her yüze güleni dost olur sanma
  Ölümden korkup da sen geri durma
  Yiğidin alnına yazılan gelir

  Sana derim sana ey kınalı taş
  Çözümden akıttım kanlar ile yaş
  Göllerde oynayan iki yeşil baş
  Göllerin safası kazınan gelir

  Misis köprüsünde kollarım bağlı
  Ayrılık elinden ciğerim dağlı
  Göksun'a varınca Bayazıtoğlu
  Sana gelen beyler sözinen gelir

  Dadaloğlu'm der kollarım bazılı
  Atım gök kır attır yanım tazılı
  Gelir koyunları yanı kuzulu
  Karışmış sağmalı yozunan gelir

  Güncelleme : 2007-03-23
 7. 2007-03-28 #7
  Her sabah, her sabah seyran gezerken
  Iras geldim selvi boylu fidana
  Top top olmuş kirpikleri bölünmüş
  Hoş benzettim samur kaşlar kemana

  Al yanağın elmas m'ola kar m'ola
  Capraz vurmuş düğmeleri dar m'ola
  Acep mislin şu cihanda var m'ola
  İnsem gitsem Hindistan'a Yemen'e

  Eliftir kirpiği İra'dır kaşı
  Bu güzellik sana Mevla bağışı
  Arasam cihanda bulunmaz eşi
  Hiç mislin gelmemiş devr-i zamana

  Dadaloğlum der de, hûbların hası
  Ferhat'ın Şirin'i Mecnun Leyla'sı
  Aklım eğlencesi gönlüm yaylasi
  Bir yel esti başımdaki dumana

 8. 2007-03-29 #8
  Kral kızı:
  Sefa geldin civan yiğit
  Söyleşelim heman yiğit
  Yenemezsen beni eğer
  Vermem sana aman yiğit

  Dadaloğlu:
  Sen ne dersin ey güzel peri
  Kolay vermem seri
  Ya alırım seni burdan
  Yahut dönüp gitmem geri

  Kral kızı:
  Kral kızı derler bana
  Bir gelmişim bu cihana
  Kıydığımı duymadın mı
  Tamam otuz dokuz cana

  Dadaloğlu:
  Babam Musa adım veli
  Memleketim Avşareli
  Aklımdan yok hiçbir zorum
  Kırkıncıyı sanma deli

  Kral kızı:
  Beni dedin geldin ise
  Hak nuruna kandın ise
  Eğer aşık oldun ise
  Bil de cevap ver bana
  Gönül suyu akar mı
  Yerli taş yerinden kalkar mı?

  Dadaloğlu:
  Kız o sual öyle söylenmez
  İnip aşkın deryası boylanmaz
  Poyrazın döneğinde duman eylenmez
  Eloğlu vazgeçerse serinden
  Yerli taşı kaldırır yerinden

  Kral kızı:
  O nedir ki gökyüzünde hellenir
  O nedir ki yeryüzünde göllenir
  O nedir ki yel vurmadan sallanır
  Usta isen ver cevabın dadaloğlu?

  Dadaloğlu:
  O buluttur gökyüzünde hellenir
  O yağmurdur yeryüzünde göllenir
  O dünyadır yel değmeden sallanır
  Zelzeleyi öğren de gel kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki yok ediyor denizi
  O nedir ki gösteriyor benizi
  O nedir ki uyuz eder domuzu
  Şimdi seni bunalttım mı dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  O kayıktır yol ediyor denizi
  O aynadır gösteriyor benizi
  O küncüdür uyuz eder domuzu
  Sen de kaşın uyuz olup kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki yere düşüp çürümez
  O nedir ki ölür gider farımaz
  O nedir ki yolda kendi yürümez
  Var mı verecek cevabın dadaloğlu

  Dadaloğlu
  O cevherdir yere düşüp çürümez
  O gönüldür ölür gider farımaz
  O gölgedir yolda kendi yürümez
  Sen de benden farıma kralın kızı

  Kral kızı:
  Bugün aman verdim iyi bilesin
  Yarın yine huzuruma gelesin
  Ya belani ya mevlanı bulasın
  Zorlu aşıkmışsın ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Selam olsun benden yavuz kırklara
  Kırkının da çıktı yüzleri kara
  Bana satır kılıç eylemez para
  Meydan benim olur elbet yarın da

  Kral kızı
  Bir kral kızıyım gökte uçarım
  Mert hasım üstüne kanat açarım
  Dost da olsa vermem namerde aman
  Başına semadan ateş saçarım

  Dadaloğlu:
  Bir Dadaloğluyum gökte uçamam
  Kimsenin üstüne kanat açamam
  Varsa bir kusurum o da şu benim
  Namert kapısından çıkıp kaçamam  Kral Kızı:
  O nedir ki yere düşüp paslanmaz
  O nedir ki suya düşüp ıslanmaz
  O nedir ki etin kessen seslenmez
  Üçünden birini de bilsen kabulüm

  Dadaloğlu:
  O güneştir suya düşüp ıslanmaz
  O altındır yere düşüp paslanmaz
  O ölüdür etin kessen seslenmez
  Var mı başka sözün kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki bir çıkanda pir çıkar
  Hak yapısı koca binayı yıkar
  Ardından niceler ağlayıp bakar
  Bil de yırt kefeni ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Hak yapısı koca bina bedendir
  Onu yıkan ondan çıkıp gidendir
  Can çıkanda herkes ağlar nedendir
  Sen de bunu anlat kralın kızı

  Yerinme de kral kızı yerinme
  Hakkın bir de yarını var yarını
  Tatlı dilden alınma hem yerinme
  Kem kelamdır delen senin bağrını

  Hakka şükür bulabildin dengini
  Yine de et dengin ile cengini
  Mert rakibin at başına sengini
  Gül döşeme çakıl dök de yap yollarını

  Kral kızı:
  Karadır da kaşlarımın arası
  İnci mercan dişlerimin arası
  Sarı öküzün tırnağının arası
  Kaç bin yıllık yoldur bil dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Karadır da kaşlarının arası
  İnci mercan dişlerinin arası
  Sarı öküzün tırnağının arası
  Yüzbin yıllık yoldur kralın kızı

  Kral kızı:
  Denizin yarısı mildir de mildir
  Akar gider suyu güldür de güldür
  Gökyüzünde olan yıldızlar kaçtır
  Say da ver cevabın ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Denizin yarısı kildir de kildir
  Akar gider suyu güldür de güldür
  Sen göğe yedi kat merdiven kurdur
  Ben çıkıp sayayım kralın kızı

  Kral kızı:
  Gökten kara kuş da kimlere indi
  Ali'nin kandili nerede yandı
  Dünyanın binası ne gün kuruldu
  Söyle ki bileyim ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Gökten kara kuş da Yusuf'a indi
  Ali'nin kandili havada yandı
  Dünyanın binası bugün kuruldu
  Bugün de pazardır kralın kızı

  Kral kızı:
  Şol ağacın kökü aşağı döndü
  Onun kokusuna her kimler kandı
  Kabe'nin eşiğini kim yapıp yondu
  Ol kurbanlık kimdi ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Şol ağacın kökü aşağı döndü
  Onun kokusuna mumcular kandı
  Kabe'nin eşiğine İbrahim yondu
  İsmail'di kurban kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki minareyi sallıyor
  O nedir ki Zülfikar'ı telliyor
  O nedir ki hocasız dil belliyor
  Bil de mevlanı bul ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  O zelzele minareyi sallıyor
  O Ali'dir Zülfikar'ı telliyor
  O bebektir hocasız dil belliyor
  Var mı sözün soyle kralın kızı

  Kral kızı:
  Gerde dadaloğlu gerde
  Sen uğrattın beni derde
  Yüzceğizin görsem gayrı
  Kalksın da şu kara perde

  Dadaloğlu:
  Yücesine çıktım baktım engine
  Ovasının köpüklenmiş selleri
  Yiğit olan düşmez ise dengine
  Kendisine güldürür hep elleri

  Yücesinden bakıp gördüm uzağı
  Kahpe düşman kurar m'ola tuzağı
  Seçemedim kırgız ile kaçağı
  Daha kimler tuttu acep yolları

  Çok geçmeden nice atlı sokulur
  Cümlesi de yolumuza dökülür
  Yenilirsem boyuncuğum bükülür
  Eller derer has bahçenin gülleri

  Beri gel de kral kızı beri gel
  Kollarımı kemer yapsın ince bel
  Saçların omuza dökülsün tel tel
  Koklayıp öpeyim beyaz elleri

  Dadaloğlu der ki halim yamandır
  Dağ başları yine tozdur dumandır
  Hak bilir ya bugün hodri meydandır
  Tutmak gerek geçtikleri belleri

  Şu yalan dünyaya geldim geleli
  Severim kır atı bir de güzeli
  Değip on beşime kendim bileli
  Severim kır atı bir de güzeli

  Atın beli kısa boynu uzunu
  Kuru suratlısı elma gözünü
  Kızın lik iplik süt beyazını
  Severim kır atı bir de güzeli

  Atın büyük sağrı kalkan döşlüsü
  Kalem kulaklısı çekik kaşlısı
  Güzelin de dal boylu samur saçlısı
  Severim kır atı bir de güzeli

  At koşu tutmasın çıktığı zaman
  Yalı kaval gibi yıktığı zaman
  At dört kız on beşe yettiği zaman
  Severim kır atı bir de güzeli

  Dadaloğlu hile yoktur işimde
  Yiğit olan yiğit görür düşünde
  At dördünde güzel on beş yaşında
  Severim kır atı bir de güzeli  Kral kızı:
  Yüce Haktan bir dileğim var benim
  Yaşadıkça yarden cüda etmesin
  Yar yanında geçer olsun her günüm
  Kem rakibin bağında gül bitmesin

  Aradım da en son buldum dengimi
  Yar hasmıylan çıkıp ettim cengimi
  Sen söyle ben dolduram çöngümü
  Muhabbetlik aramızdan gitmesin

  Kara meşe üzerinde mazı var
  Aramızda nice nice tazı var
  Şah Suna'nın verilmiş bir sözü var
  Olur mu hiç ikrarın gütmesin

  Beri gel de aslan yarim beri gel
  Niceleyin sarılırız görsün el
  Zülüflerim dökem yüzüne tel tel
  Binbir buse az gelsin de yetmesin

  Dadaloğlu:
  Dostun bahçesinden yad el geçmesin
  Kurutur ha nazlı dilber kurutur
  Senin sevdan yüreğimde yağ komaz
  Eritir ha nazlı dilber eritir

  Yüksek olur Arap atın kaltağı
  Korkarım bir kötü tutar eteği
  Eşsiz kalmaz hiç yiğitin yatağı
  Geri dur da nazlı dilber geri dur

  Arap at üstünde olsa postumuz
  İkrarından dönmez yine dostumuz
  Bir gün kara toprak örter üstümüz
  Çürütür ha nazlı dilber çürütür

  Dadaloğlum der ki ben ne yapayım
  Hangi din hak ise ona tapayım
  Eğil de bir al yanaktan öpeyim
  Beri dur da nazlı dilber beri dur  Dadaloğlu:
  Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
  Dost ağlasın zalim felek utansın
  Kıyamette kavuşmak var biliriz
  Dost ağlasın kahpe felek utansın

  Bir çıkmaza girdi bugün yolumuz
  Geçit vermez sağımızla solumuz
  Kalır gayri bizim burda ölümüz
  Mert ağlasın namert olan utansın

  Avşareli yaylasına göçmedik
  Aşın yeyip sularını içmedik
  Tenhalarda kendimizden geçmedik
  Can ağlasın hain felek utansın

  Dadaloğluyum yine coştu çağladı
  Ak üstüne karaları bağladı
  Fırkat odu yüreciğim dağladı
  Ben ölende Çapanoğlu utansın
  Kral kızı:
  N'olaydı da civan yarım n'olaydı
  Sen gelmeden bana ecel geleydi
  Bir çıkımlık cancağızım alaydı
  Böyle rüsva olmayaydım cihanda

  Neyledim de Hakka büyük söyledim
  Ne akılla kırkıncıyı diledim
  Cahil idim nettiğimi bilmedim
  Zalim diye çıktı adım her yanda

  Babam gelir arkasında yüz atlı
  Cümlesi de sanki kuştur kanatlı
  Sen ölürsen derdim olur bin katlı
  Yar yetimi kalırım ben meydanda

  Deli Osman gayri kına yakınsın
  Böbür böbür dört bir yana bakınsın
  Emme benden gece gündüz sakınsın
  Öldürürüm ilk fırsatı bulanda

  Kral kızı söyler sana andını
  Şimdiden yok bilsin derim kendini
  Bağlasalar parçalarım bendimi
  Yatacağım bilsem bile zindanda

  Dadaloğlu:
  Can evimden vurdu felek neyleyim
  Ben ağlarım çelik teller iniler
  Ben almadım toprak aldı koynuna
  Yarim diye bülbül diller iniler

  Doya doya mah cemalin görmedim
  Saçlarını çözüp çözüp örmedim
  Bir gececik sefasını sürmedim
  Saramadığım ince beller iniler

  Kara olur Okçular'ın yoncası
  Görülmemiş kainatta buncası
  Açılmadan kopup düştü goncası
  Bahar ağlar açan güller iniler

  Gider oldum Avşareli yoluna
  Bakamam gayri bu diyarın gülüne
  Karaları taksın Çapan koluna
  Yağız atlı ince kullar iniler

  Göremedim baharını yazını
  Çalamadım santurunu sazını
  Özge yarin nice çekem nazını
  Gözlerimden akan seller iniler

  Varayım da mezarına varayım
  Başucunda el kavuşup durayım
  Bıktın mıydın benden deyip sorayım
  Mezarına giden yollar iniler

  Yürü bire Dadaloğlu yürü git
  Dertli dertli Çukurova yolun tut
  Bunda suçun varsa Hakk'a tövbe et
  De ki gayri bizim iller iniler

  Okunma: 2075 - Yorum: 7 - Amp