sponsorlu bağlantılar
Avrupa'da bir ve 2'nci dünya savaşları arasında gelişti. Bu akım temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadacıların eserlerinden alır. 1924'te "Manifeste du Surrealisme"i (Gerçeküstülük bildirgesi) hazırlayan şair Andre Breton'a göre gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Ve bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam "mutlak gerçek" ya da "gerçeküstü" anlamda iç içe geçiyordu. Sigmund Freud'un kuramlarından etkilenin Breton için, bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneği idi.

Breton'un yanısıra Louis Aragon, Benjamen Peret, otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, "gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye" başladılar. Bu şairlerin dizelerindeki sözcükler, mantıksal bir sıra izlemek yerine bilinçdışı psikolojik süreçlerle bir araya geldiği için insanı irkiltiyordu. Gerçeküstücülük, yöntemli bir araştırma ile deneyi ön planda tutuyor, insanın kendi kendisini irdeleyip çözümlemesinde sanatın yol gösterici bir araç olduğunu vurguluyordu.

1925'ten sonra gerçeküstücüler dağılmaya, başka akımlara yönelmeye başladı. Ama resimden, sinemaya, tiyatroya kadar bir çok sanat dalını derinden etkiledi. Andre Breton'un yanısıra P. J. Jouve, Pierre Reverdy, Robert Desnos, Louis Aragon, Paul Eluard, Antonin Arnaud, Raymond Queneau, Philippe Soupault, Arthur Cravan, Rene Char gerçeküstücülük akımının önemli isimleridir.

Genel Özellikleri

1924'te Baslayan resim ve edebiyatta görülen bir sanat akımıdır.Sürrealist resimlerde,doğanın mantıksal görüşünü değil;insanın bilinçaltı ve rüyalarındaki dünyası gösterilmek istenmistir.Sanat,bilincaltından beslenen akıl dısı bir dünyanın anlatımı olarak kabul edilir.Birbirleriyle ilgisiz gorunen,biçim ve nesneleri biraraya getirmek,bütün icinde sunmak,bazen perspektif içine yerlestirmek ya da düz bir yüzeyde toplamak,sürrealistlerin belli başlı eğilimleridir.Sanatcılar hic bir estetik kaygıya yer vermeden çalışmışlar ve eserlerinde kontrast(zıt) renkler kullanarak,anlatımı carpıcı boyuta ulastırmıslardır.Ressamlar, ilkel toplumların sanatlarından da etkilenmislerdir.Sanatın öncüleri Salvador Dali ve Paul Klee'dir
sponsorlu bağlantılar