sponsorlu bağlantılar
(PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

Anadilimizde fiillerin sonuna -yor eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de iki farklı zamanla ifade edilebilmektedir. Olayın belli bir zamandır devam ettiğini söylemek istediğimizde bu çalışmada gördüğünüz zamanı kullanırız. Ne kadar zaman önce başladığı, ne kadar zamandır devam ettiğinin bir önemi yoktur. 5 dakika öncede olabilir, yıllar önce de.

Yapısına Baktığımızda:

cümle başına özne (işi yapan kişi/şey),
sonrasında "have been-has been"
ve fiillerimize -ing takısı getirilerek oluşturulan bir zamandır.

Nerelerde Kullanırız?

1. bir süredir veya bir zamandan beridir devam eden işlerle:

I have been teaching English since 1995. - 1995'ten beri İngilizce öğretiyorum.
People have been talking about the President for a year. - İnsanlar bir yıldır Cumhurbaşkanı hakkında konuşuyorlar.

2. yakın bir zamanda biten ama etkisini hala görebildiğimiz işlerde

They are wet now. They have been walking in the rain. - Onlar ıslanmışlar. Yağmurda yürüyorlardı. (Şu anda yürümeleri bitmiş ama bunun sonucunu görebiliyoruz.)

3. öfke, rahatsızlık, eleştiri veya açıklamalarda:

Haven't you been listening to me? - Beni dinlemiyor musun?

4. zamanı vurgulamak istediğimiz durumlarda since, for ve how long kelimeleriyle:

SINCE: olayın başlangıç anını vermek için since kelimesini kullanırız. I have been working since morning. - Sabahtan beri çalışıyorum.

FOR
: olayın ne kadar zamandır devam ettiğini belirtmek içinse for kelimesini kullanırız. They have been preparing the packets for three hours. - Üç saattir paketleri hazırlıyorlar.

HOW LONG
: olayın ne kadar zamandır sürdüğünü sormak için ne kadar zamandır anlamına gelen how long kullanılır. How long have you been living in Istanbul? - Ne kadar zamandır İstanbul' da yaşıyorsun.

Şimdiki zamanda (II) cümle kurmak:

Olumlu cümle kuruluşu özneden sonra have been-has been ve fiillere -ing eki getirilerek oluşturulur.

I have been calling you since morning. - Sabahtan beri seni arıyorum.

She has been evaluating the results. - Sonuçları değerlendiriyor.

My friend has been playing tennis for two years. -Arkadaşım iki yıldır tenis oynuyor.

Olumsuz cümle kuruluşunda ise have ve has yardımcılarından sonra "not"gelir. Not kelime olarak kullanılabildiği gibi have ve has yardımcılarına n't olarak eklenebilir. Have not-haven't, has not- hasn't

My roommate hasn't been joining the classes for a week. - Oda arkadaşım bir haftadır derslere katılmıyor.

The students haven't been coming to school for two days. - İki gündür öğrenciler okula gelmiyorlar.

You haven't been trying to understand me since we argued. - Tartıştığımızdan beri beni anlamaya çalışmıyorsun.

Soru sorarken yardımcılarımız cümle başına gelir. Olumsuz soru sorduğumuzda ise yardımcımızı not ile birlikte kullanırız.
Have you been waiting here for so long? - Uzun zamandır burada bekliyor musun?

Has your cat sleeping since morning? - Kedin sabahtan beri uyuyor mu?
How long have you been standing in this queue? - Bu kuyrukta ne kadar zamandır ayakta duruyorsun?

How long has the customer been staying in the hotel? - Müşteri ne kadar zamandır otelde kalıyor?

Bazı fiiller -ing takısı almazlar bu nedenle bu fiillerin şu anda yapıldığını söylemek için present perfect tense adı verilen zamanı kullanırız. Bu fiillerin çoğu -ing takısı aldıklarında farklı anlama gelir:

1-İstem dışı duyu fiilleri:see, hear, smell, taste, notice
I have not noticed the flowers since I came here. - Geldiğimden beri çiçekleri fark etmedim.

2-Duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller: love, like, adore, want, wish, desire, believe, hate, loathe, fear
I have liked him for two years. - İki yıldır ondan hoşlanıyorum.

3-Sahiplik bildiren fiiller: own, posses, belong, owe
It has belonged to me for years. - Yıllardır bana ait.

4-Diğer fiiller: know, understand, expect, forget, remember, trust, realize, agree, mean, perceive,seem/appear, want, need, suppose
We have know each other since we were children. - Çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanırız.sponsorlu bağlantılar